വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജാക്കന്മാർ

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

തിരുന്നാളല്ലേ ശരി? (തിരുനാൾ എന്ന് ലേഖനങ്ങളിൽ)--Vssun 06:56, 25 മേയ് 2010 (UTC)[മറുപടി]

തിരുവിതാംകൂറിന്റെ രാജാക്കന്മാർ എന്നതിനു പകരം ഭരണാധികാരികൾ എന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ശരി (പല ഭരണാധികാരികളും രാജ്ഞിമാർ ആയിരുന്നല്ലൊ) കണ്ണൻ വയനാട് 12:16, 5 ജൂലൈ 2011 (UTC)