വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:കേരളത്തിലെ സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സാങ്കേതികസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താമോ? --Netha Hussain 05:13, 2 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)