വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ പള്ളികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സഭാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗീകരണം ഉണ്ടോ, ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർഗ്ഗീകരണം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിളുള്ളൂ. --എഴുത്തുകാരി സംവാദം 06:48, 31 മേയ് 2012 (UTC)[reply]

ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സഭാതലത്തിൽ ഇവിടെ വർഗ്ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.--റോജി പാലാ (സംവാദം) 11:46, 31 മേയ് 2012 (UTC)[reply]