വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആലപ്പുഴ വിഭാഗത്തിലും കൂടാതെ ന എന്ന വിഭാഗത്തിലും നീലംപേരൂർ ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ വരും? .ശ്രീകുമാർ 23:25, 3 മാർച്ച് 2009(UTC)

ഞാൻ കൺടു പിടിച്ചു. ഹി ഹി PKSKumar 21:31, 3 മാർച്ച് 2009 (UTC)