വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വർഗ്ഗം:ഇന്ത്യയിലെ ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗം നിലവിലുണ്ട്. --Vssun (സുനിൽ) 09:28, 24 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ലയിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് .ഇത് ശ്രദ്ദയിൽ പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിച്ചത്--Nijusby 09:51, 24 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)

ഇന്ത്യയിലെ "ഭരണസംവിധാനം" എന്നതാണോ, "ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ" എന്നതാണോ ശരി..? Adv.tksujith 12:45, 24 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)