വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:അലങ്കാരങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സൌന്ദര്യശാസ്തത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ, വ്യാകരണത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ രണ്ടും ഇവിടേയക്ക് വർഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു--Arjunkmohan (സംവാദം) 05:12, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)


വർഗ്ഗം:അലങ്കാരങ്ങൾ (വ്യാകരണം) എന്ന പുതിയ വർഗ്ഗം ഉണ്ടാക്കാം--Arjunkmohan (സംവാദം) 05:17, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)