വർഗ്ഗം:Wikipedia message box parameter needs fixing

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

This is a Wikipedia maintenance category.

This category is automatically populated by the templates {{ambox}}, {{tmbox}}, {{imbox}}, {{cmbox}}, {{ombox}}, {{fmbox}} and {{dmbox}} and by other message boxes that use those mboxes. Pages that feed the wrong parameters to the mboxes are put in this category. This is so we can easily find those pages and fix them.

The most common fix that needs to be done is:

  • {{ambox|type=anything}} – The mboxes detect and report cases of any invalid value, such as "type=fun". Change to one of the valid values, for instance "type=notice".
  • {{ambox|image=blank}} – The "image=blank" option is now deprecated. It currently falls back to "image=none" so nothing breaks, but all usage of "image=blank" should be changed to "image=none".

Subcategories that get listed here are not subcategories in the normal sense. Instead they happen to use a message box in the wrong way and thus need fixing too.

If some case is too tricky or a page is protected so you can't edit it, don't worry. More experienced editors and admins will work through the cases that get left in this category.

MediaWiki runs updates of category listings (as the one you see below) as a low priority job. Thus if the servers are very busy it can take some hours before a page is removed from the list below, even though the page has been fixed. But normally it is removed within some minutes.

Sometimes you need to purge a page to see your change of a message box and to get rid of this category from the bottom of a page.

For more about this see Template talk:Tmbox/Archive 2#Deprecated ambox parameters.

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താളുകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഇല്ല.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:Wikipedia_message_box_parameter_needs_fixing&oldid=2854432" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്