വർഗ്ഗം:മലയാളചലച്ചിത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വർഗ്ഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനമാണ്‌ മലയാളചലച്ചിത്രം.

മലയാളചലച്ചിത്രം എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

മലയാളചലച്ചിത്രം എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

മലയാളചലച്ചിത്രം(31 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 11 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്രമേളകൾ(1 വർഗ്ഗം, 4 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്ര അഭിനേതാക്കൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 7 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്ര ചിത്രസംയോജകർ(1 വർഗ്ഗം, 14 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്ര ഛായാഗ്രാഹകർ(1 വർഗ്ഗം, 21 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രഗാനരചയിതാക്കൾ(1 വർഗ്ഗം, 47 താളുകൾ, 1 പ്രമാണം)
മലയാളചലച്ചിത്രങ്ങൾ(26 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 135 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രഛായാഗ്രാഹകർ(1 വർഗ്ഗം, 16 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രനിർമ്മാതാക്കൾ(51 താളുകൾ, 1 പ്രമാണം)
മലയാളചലച്ചിത്രപിന്നണിഗായകർ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 126 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രസംഗീതസംവിധായകർ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 72 താളുകൾ)
മലയാളചലച്ചിത്രസംവിധായകർ(5 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 225 താളുകൾ)

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B4%B1%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B5%BD_%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%80_%E0%B4%AD%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE_%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%82_%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B3%E0%B4%BF_%E0%B4%AE%E0%B5%82%E0%B5%BC%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%80%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B5%E0%B4%BF_%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B5%87%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%82_,%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AE%E0%B5%87%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0,%E0%B4%85%E0%B4%9F%E0%B5%82%E0%B5%BC_,%E0%B4%AA%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%82%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 31 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 31 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.