വർഗ്ഗം:കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ(21 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 16 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ ദേവീക്ഷേത്രങ്ങൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 144 താളുകൾ)
നാലമ്പലങ്ങൾ(6 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങൾ(7 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 53 താളുകൾ)
കേരളത്തിലെ ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 195 താളുകൾ)

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 21 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 21 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.