വർഗ്ഗം:അനാഥലേഖനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

മറ്റു വിക്കിലേഖനങ്ങളിൽനിന്നു് കണ്ണികളില്ലാതെ വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെയാണു് ‘അനാഥലേഖനങ്ങൾ’ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു്.

ഏതെങ്കിലും അനാഥലേഖനം എപ്പോഴും അപ്രസക്തമോ അപൂർണ്ണമോ അവഗണനീയമോ ആയ ലേഖനമായിരിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളിലേക്കു് പ്രസക്തമായ മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നു് സാദ്ധ്യമായത്ര കണ്ണികൾ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണു്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത്തരം ലേഖനങ്ങളിലേക്കു് കൂടുതൽ വായനക്കാർ എത്തിച്ചേരാൻ സാദ്ധ്യത വർദ്ധിക്കും.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 7 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:അനാഥലേഖനങ്ങൾ&oldid=1703541" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്