വൈലോപ്പിള്ളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ പേരിൽ വൈലോപ്പിള്ളി സ്മാരക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹിത്യപുരസ്‌കാരമാണ് വൈലോപ്പിള്ളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം. 10,001 രൂപയും പ്രശസ്തിഫലകവുമടങ്ങിയതാണ് പുരസ്കാരം.

വൈലോപ്പിള്ളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]