വൈദ്യുത ഫ്ലക്സ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇലക്ട്രിക്ക് ഫ്ലക്സ് എന്നത് നിർദ്ദിഷ്ട മേഖലറ്റിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിന്റെ അളവാണ്. ഇലക്ട്രിക്ക്ഫ്ലക്സ് എന്നത് പ്രതലത്തിന് ലംബത്തിന് പോകുന്ന വൈദ്യുതബലരേഖകളുടെ എണ്ണത്തിന് നേർഅനുപാതത്തിലാണ്. വൈദ്യുതമണ്ഡലം ഏകാത്മകമാണെങ്കിൽ സദിശവിസ്തീർണ്ണം S ലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വൈദ്യുതഫ്ലക്സ് എന്നത് ആണ്.

ഇവിടെ E എന്നത് വൈദ്യുതമണ്ഡലമാണ്, E എന്നത് ഇതിന്റെ അളവാണ്, S എന്നത് പ്രതലത്തിന്റെ വിസ്തീർണ്ണമാണ്, θ എന്നത് വൈദ്യുതബലരേഖകളും S dΦE

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വൈദ്യുത_ഫ്ലക്സ്&oldid=2360179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്