വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മുവാറ്റുപുഴ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മുവാറ്റുപുഴ

കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മുവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കുന്നിന്മുകളിൽ മൂവാറ്റുപുഴയാറിന്റെ സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാദേവക്ഷേത്രമാണ് വെള്ളൂർക്കുന്നം മഹാദേവക്ഷേത്രം. പാർവ്വതീസമേതനായ പരമശിവനാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ. കൂടാതെ ഉപദേവതകളായി ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, നാഗദൈവങ്ങൾ എന്നിവർക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട്. ശിവരാത്രിനാളിൽ ആളുകൾ ഇവിടെ ബലി തർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തി ചേരുന്നു. ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര ആറാട്ട് വരും വിധമാണ് ഇവിടെ ഉത്സവം നടത്തപ്പെടുന്നത്.