വെമ്പിൽ മണലയം ശിവക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചരിത്രം,ഐതിഹ്യം[തിരുത്തുക]

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കാനനപ്രദേശമായിരുന്ന വെമ്പിൽ മണലയം എന്ന സ്ഥലത്ത് കാലാന്തരത്തിൽ മനുഷ്യവാസം ഉണ്ടാവുകയും പൂർവികരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രശിലകളിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും ആരാധന നടത്തിവരുകയും ഉണ്ടായി.

സ്വയംഭൂവായ ശിവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഭക്തജനങ്ങൾ കൂട്ടായ വികസന പ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിടുകയും ഇന്ന് കാണുന്ന മഹാക്ഷേത്രമായി പരിണമിക്കുകയുമുണ്ടായി.

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]