വുഡ്ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറിംഗ് ഇൻ ജപ്പാൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ടോറി കിയോമാസു, ഇച്ചിക്കാവ ഡഞ്ചുരോ I ടകെനുക്കി ഗോറെയുടെ വേഷത്തിൽ. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ടോറി സ്കൂളിന്റെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ആക്ടർ അച്ചടി
[ഹൊകുസായി അച്ചടിച്ച ദി ഗ്രേറ്റ് വേവ് ഓഫ് കനഗാവ (神奈川 沖浪 裏 കനഗവ-ഒക്കി നമി-യുറ)
മെട്രോപൊളിറ്റൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് ആർട്ട്
പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ വീക്ഷണകോണും (യുക്കി-ഇ) നിറത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ച അച്ചടിച്ച ഉപയോഗവും ഒകുമുര മസനോബു അവകാശപ്പെട്ടു.
റൈഗോകു ബ്രിഡ്ജ് ചിത്രീകരിച്ച ടേക്കിംഗ് ദി ഈവനിംഗ് കൂൾ, സി. 1745

ഏക ഷീറ്റുകളിൽ ഉക്കിയോ-ഇ കലാപാരൂപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സാങ്കേതികതയാണ് വുഡ്ബ്ലോക്ക് പ്രിൻറിംഗ് ഇൻ ജപ്പാൻ (木版画, mokuhanga). എന്നാൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അച്ചടിച്ച രൂപകൽപനക്ക് വളരെ മുമ്പുതന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വുഡ്ബോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ചലിക്കുന്ന തരത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ, എഡോ കാലഘട്ടത്തിൽ (1603-1868) ജപ്പാനിൽ ഇത് വ്യാപകമായിരുന്നു. ചില കാര്യത്തിൽ, പാശ്ചാത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ വുഡ് കട്ട് സമാനമാണെങ്കിലും, മൗകുഹാംഗ രീതി വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിൽ ജലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഷി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ വുഡ് ക ട്ടിനെ ഇത് എതിർക്കുന്നു, മിക്കപ്പോഴും ഇതിൽ എണ്ണ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ മഷി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ജാപ്പനീസ് വാട്ടർ അധിഷ്ഠിത ഇൻകാർഡുകൾ വൈവിധ്യമാർന്ന വർണ്ണങ്ങൾ, ഗ്ലേസുകൾ , സുതാര്യത എന്നിവ നൽകുന്നു.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ചൈനീസ് ബുദ്ധമതക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വുഡ്ബ്ലോക്ക് അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. 764-ൽ രാജ്ഞി കൊകൻ ഒരു മില്യൺ ചെറിയ മരം പഗോഡകൾക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. ബുദ്ധമത ഗ്രന്ഥം (ഹെയ്കുമന്റോ ദാരാനി) ചെറിയ വുഡ്ബ്ലോക്കുകളിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നു. 764-ലെ ഇമി കലാപം അടിച്ചമർത്തലിനു നന്ദി സൂചകമായി രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഇത് വിതരണം ചെയ്തു. [1] ജപ്പാനിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത, ബോബ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വുഡ്ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിംഗ് അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി ജപ്പാനിലെ ബുദ്ധക്ഷേത്രങ്ങൾ, ബുദ്ധസൂത്രങ്ങൾ, മണ്ഡലങ്ങൾ, മറ്റ് ബുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അച്ചടിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അച്ചടിച്ചിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി അച്ചടി പ്രധാനമായും ബുദ്ധസാമഗ്രിയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു, കാരണം അത് വൻകിട ഉൽപാദനത്തിന് വളരെ ചെലവേറിയതും വിപരീതവും, ഒരു വിപണിയെന്ന നിലയിൽ, സ്വീകരിക്കുന്നതും, സാക്ഷരതയുള്ളതുമായ പൊതുജനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ചായം പൂശിയ ചിത്രങ്ങൾ, ബുദ്ധ സൂത്രങ്ങൾ, പെയിന്റിംഗുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിപ്പോൾ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ബ്ലോക്കുകളിലായി അച്ചടിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്ന ഹീയാ കാലഘട്ടം (പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ) ഒരു പ്രമുഖ ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.[2]

ആദ്യത്തെ മതേതര പുസ്തകം 1781-ൽ ജപ്പാനിൽ എഴുതി. ഇത് രണ്ട് വാല്യങ്ങളുള്ള ചൈനീസ്-ജാപ്പനീസ് നിഘണ്ടുമായ സെറ്റ്സു-ഷാ ആയിരുന്നു. 1590 മുതൽ ഈശോസഭക്കാർ നാഗസാക്കിയിൽ ചലിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അച്ചടിശാല നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും, [3] 1593-ൽ കൊറിയയിൽ നിന്ന് തൊയൊത്തോമി ഹിദെയോഷിയുടെ സൈന്യം തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന അച്ചടി ഉപകരണങ്ങൾ മാധ്യമത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തി. നാലുവർഷത്തിനുശേഷം, ടോക്കുഗവ ഇയാസു, ഷോഗൺ ആകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ, ലോഹത്തിനുപകരം തടി ടൈപ്പ് പീസുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രാദേശികമായി ചലിപ്പിക്കാവുന്ന തരം സൃഷ്ടിച്ചു. രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രപരവുമായ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ലക്ഷം ടൈപ്പ് പീസുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അദ്ദേഹം മേൽനോട്ടം വഹിച്ചു. ഷോഗൺ എന്ന നിലയിൽ, ഇയാസു സാക്ഷരതയും പഠനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു നഗര ജനതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ഇത് കാരണമായി.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത് ഷോഗുനേറ്റ് അച്ചടിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ക്യോട്ടോയിൽ സ്വകാര്യ പ്രിന്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇയാസുവിന്റെ പ്രാഥമിക രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായ ടൊയോട്ടോമി ഹിഡയോറി മാധ്യമത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വ്യാപനത്തിനും സഹായിച്ചു. 1598-ൽ കൊറിയൻ ചലിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഗോ-യൂസി ചക്രവർത്തിയുടെ ഉത്തരവിൽ കൺഫ്യൂഷ്യൻ അനലക്റ്റുകളുടെ ഒരു പതിപ്പ് അച്ചടിച്ചു. ഈ പ്രമാണം ഇന്ന് ജാപ്പനീസ് നീക്കാൻ കഴിയുന്ന തരം പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പഴയ രചനയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചലിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിന് ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ജാപ്പനീസ് രചനകളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശൈലി വുഡ്ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധർ താമസിയാതെ തീരുമാനിച്ചു. 1640 ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വുഡ്ബ്ലോക്കുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു.

അച്ചടി വലിപ്പങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ടോകുഗാവ-കാലഘട്ടം പ്രിന്റ് വ്യാപ്തികൾ താഴെ കാണിക്കുന്നു. കാലാവധിയനുസരിച്ചു് വലിപ്പത്തിലുള്ള വ്യാപ്തികൾ, തന്നിരിക്കുന്നവ ഏകദേശം പ്രീ-പ്രിന്റിംഗ് പേപ്പർ വലിപ്പത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്, അച്ചടി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം പേപ്പർ പലപ്പോഴും വെട്ടിമുറിച്ചു. [4]

അച്ചടി വലിപ്പങ്ങൾ
name trans. cm (in) ref
കൊബൻ (小判?) small
about 14 the size of ōban
19.5 × 13 (7.7 × 5.1)
അബാൻ (合判?) intermediate 34 × 22.5 (13.4 × 8.9) [4]
ബെയ്-ഒബാൻ (倍大判?) intermediate 45.7 × 34.5 (18.0 × 13.6) [5]
chūban (中判?) medium 26 × 19 (10.2 × 7.5) [4]
ഹാഷിറ-ഇ (柱絵?) pillar print 73 × 12 (28.7 × 4.7) [4]
ഹോസ്ബാൻ (細判?)
or hoso-e (細絵?)[5]
narrow 33 × 14.5 (13.0 × 5.7) [4]
39 × 17 (15.4 × 6.7) [4]
kakemono-e (掛物絵?) hanging scroll 76.5 × 23 (30.1 × 9.1) [4]
നാഗബൻ (長判?) long 50 × 20 (19.7 × 7.9) [4]
ഒബൻ (大判?) large 38 × 25.5 (15.0 × 10.0) [4]
58 × 32 (23 × 13) [4]
ō-tanzaku (大短冊判?) large poem card 38 × 17 (15.0 × 6.7) [4]
chū-tanzaku (中短冊判?) medium poem card 38 × 13 (15.0 × 5.1) [4]
സുരിമോനോ (刷物?) 35 × 20 (13.8 × 7.9) [4]
12 × 9 (4.7 × 3.5) –
19 × 13 (7.5 × 5.1)
[4]

ചിത്രങ്ങളുടെ ലംബമായ (പോർട്രെയ്റ്റ്), തിരശ്ചീന (ലാൻഡ്സ്കേപ്) രൂപങ്ങൾക്ക് ജാപ്പനീസ് നിബന്ധനകൾ യഥാക്രമം tate-e (立 て 絵) ഉം yoko-e (横 絵) യും ആണ്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. http://www.schoyencollection.com/Pre-Gutenberg.htm#2489
 2. Paine, 136
 3. Fernand Braudel, "Civilization & Capitalism, 15–18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life," William Collins & Sons, London 1981
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 Faulkner & Robinson 1999, പുറം. 40.
 5. 5.0 5.1 Harris 2011, പുറം. 31.
 • Faulkner, Rupert; Robinson, Basil William (1999). Masterpieces of Japanese Prints: Ukiyo-e from the Victoria and Albert Museum. Kodansha International. ISBN 978-4-7700-2387-2. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help)
 • Forrer, Matthi, Willem R. van Gulik, Jack Hillier A Sheaf of Japanese Papers, The Hague, Society for Japanese Arts and Crafts, 1979. ISBN 90-70265-71-0
 • Harris, Frederick (2011). Ukiyo-e: The Art of the Japanese Print. Tuttle Publishing. ISBN 978-4-8053-1098-4. {{cite book}}: Invalid |ref=harv (help)
 • Kaempfer, H. M. (ed.), Ukiyo-e Studies and Pleasures, A Collection of Essays on the Art of Japanese Prints, The Hague, Society for Japanese Arts and Crafts, 1978. ISBN 90-70216-01-9
 • Nussbaum, Louis Frédéric and Käthe Roth. (2005). Japan Encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-01753-5; OCLC 48943301
 • Friese, Gordon (2007). "Hori-shi. 249 facsimiles of different seals from 96 Japanese engravers." Unna, Nordrhein-Westfalen: Verlag im bücherzentrun.
 • Lane, Richard. (1978). Images from the Floating World, The Japanese Print. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780192114471; OCLC 5246796
 • Paine, Robert Treat, in: Paine, R. T. & Soper A, "The Art and Architecture of Japan", Pelican History of Art, 3rd ed 1981, Penguin (now Yale History of Art), ISBN 0140561080.
 • Sansom, George (1961). "A History of Japan: 1334–1615." Stanford, California: Stanford University Press.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • Whitmore, Paul M.; Cass, Glen R. (February 1988). "The Ozone Fading of Traditional Japanese Colorants". Studies in Conservation. Maney Publishing on behalf of the International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. 33 (1): 29–40. doi:10.1179/sic.1988.33.1.29. JSTOR 1506238.

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]