വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ: ആത്മകഥ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ: ആത്മകഥ
പുറംചട്ട
കർത്താവ്വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ
രാജ്യം ഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച ആത്മകഥാഗ്രന്ഥമാണ് വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ: ആത്മകഥ. 2000-ൽ ജീവചരിത്രത്തിനും ആത്മകഥയ്ക്കും നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]


അവലംബം[തിരുത്തുക]