വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ച പല രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും നടുനായകത്വം വഹിച്ച മഹദ്‌വ്യക്തിയായിരുന്നു വി. ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ. ഗാന്ധിയൻ, കൊച്ചി രാജ്യപ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനേതാക്കളിലൊരാൾ, കേരളത്തിലെ സഹകരണപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണിപ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും കൃഷി, വ്യവസായം, സാമൂഹ്യക്ഷേമപദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലെ സജീവനായകൻ എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം സ്വന്തന്ത്ര്യപൂർവ്വകേരളത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരകേരളത്തിന്റേയും നയപരിപാടികളിൽ ഗണ്യമായ പങ്കു വഹിച്ചു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വി.ആർ._കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ&oldid=2345912" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്