Jump to content

വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സംസ്കൃതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും വ്യാപനത്തിനുമായി ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് സംസ്കൃതഭാരതി (Samskrita Bharati) . ഇതിന്റെ കേരളഘടകമാണ് വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം (സംസ്കൃതഭാരതി-കേരളം)

സംസ്കൃതം ലോകത്ത് സാധാരണക്കാരുടെ സംസാര ഭാഷയായി കൊണ്ടുവരാൻ ഈ സംഘടന കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനം (1979-ൽ സ്ഥാപിതമായത്) സംസ്കൃതത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും വികാസത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും അതുപോലെ അതിൽ ഉൾച്ചേർത്ത പാരമ്പര്യം, സംസ്‌കാരം, വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായം എന്നിവയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. കേരളത്തിലെ വിശ്വസംസ്കൃതപ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്.[1][2][3][4] [5] [6] [7] [8] [9]

വീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നമുക്ക് സംസ്‌കൃതം പഠിപ്പിക്കാം! നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത മഹത്വത്തിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എത്തിച്ചേരാം!!

ദൗത്യം[തിരുത്തുക]

സംസ്കൃത ഭാഷയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ മഹത്തായ സംസ്കാരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രമായ ഭാരതം പുനർനിർമ്മിക്കുക.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

1. സംസ്‌കൃതം പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അത് പ്രാപ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക.

2. സംസ്‌കൃതത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ വ്യാപനത്തിനായി, സംസ്‌കൃതം സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുക. സംസ്‌കൃതവുമായി ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളുടെയും കൂട്ടായ്മയോടെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി സംസ്‌കൃതപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളായ ആയുർവേദം, യോഗ, സംഗീതം, നൃത്തം, മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രാപ്‌തമാക്കുക.

4. പുസ്‌തകങ്ങളും സിഡികളും പോസ്റ്ററുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും സംസ്‌കൃതവും പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാന സംവിധാനങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.

5. പ്രമുഖ സംസ്‌കൃത പണ്ഡിതന്മാരെ ആദരിക്കുക.

നേട്ടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

1. ഒരു ലക്ഷം സംഭാഷണശിബിരം വഴി 10 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ സംസ്കൃതം സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിച്ചു.

2. സംസ്കൃതം എന്ന മാധ്യമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ 30000-ത്തിലധികം സംസ്കൃതം അധ്യാപകർ പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

3. 200-ലധികം സംസ്കൃത ഭവനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകി.

4. സംസ്കൃതം ഭവനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു.

5. സംസ്കൃതപഠനങ്ങളും ഗവേഷണപ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരളവ്യാസസംസ്കൃതവിദ്യാപീഠം എന്നപേരിൽ ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചു.

ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

1. പണ്ഡിതരത്നം പുരസ്കാരം[തിരുത്തുക]

പി.സി. വാസുദേവൻ ഇളയത് (1982) ജി.വിശ്വനാഥ ശർമ്മ (1982) പി.സി. ദേവസ്യ (1982) പി.കെ. നാരായണപിള്ള (1982) കെ.പി. നാരായണ പിഷാരോടി (1983) പത്മനാഭ ശാസ്ത്രി (1983) മുതുകുളം ശ്‌രീധരൻ മുതുകുളം ശ്രീധർ(1983) കെ.എം.എൻ. ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. (1983) കെ. കുഞ്ചുണ്ണിരാജ (1984) പ്രൊഫ.എച്ച് ഗോപാലകൃഷ്ണ അയ്യർ (1984) എം.എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ(1985) ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ(1985) ആർ. വാസുദേവൻ പോറ്റി (1985) വാസുദേവൻ ഇളയത് (1986) കെ.എൻ.മേനോൻ (1986) എൻ.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ (1987) എ.ശങ്കര ശർമ്മ (1987) എൻ.ഡി.കൃഷ്ണനുണ്ണി (1987) രാഘവൻ തിരുമുൽപ്പാട്‌(1991) പറവൂർ ശ്രീധരൻ തന്ത്രി (1993) ഒ.കെ.മുൻഷി (1994) വി.കൃഷ്ണശർമ്മ (1994) ആചാര്യ നരേന്ദ്രഭൂഷൺ (1996) അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി (1997) രാമൻ നമ്പ്യാർ (2000) ഡോ.കെ.പി.എ.മേനോൻ (2000) കെ.എൻ.കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി (2001) ഡോ.ആർ.കരുണാകരൻ (2003) ഖണ്ഡിഗെ ശ്യാംഭട്ട് (2005) പി.ഗോവിന്ദമാരാർ (2006) പ്രൊഫ.വെങ്കടരാജശർമ്മ (2007) സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി (2009) ഡോ.കെ.ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ (2010) പ്രൊഫ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണൻ (2011) കെ.പി.അച്യുതപിഷാരടി (2012) ഡോ.ജി.ഗംഗാധരൻ നായർ (2014) ഡോ.പി.കെ.മാധവൻ (2017) പ്രൊഫ.കൃഷ്ണകുമാർ 2018 വാരണക്കോട് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി 2019 ഡോ.എം.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (2021)


[10]

2. ശർമ്മാജി പുരസ്കാരം.[തിരുത്തുക]

3. സഹൃദയതിലകം പുരസ്കാരം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. https://kerala.samskritabharati.in/about_kerala
 2. https://www.samskritabharati.in/about_bharti
 3. Outlook पत्रिकायां संस्कृतविषयकलेखनम्।
 4. speaksanskrit.org Campus Samskritam
 5. Speeches by Samskrita Bharati
 6. Sanskrit gts a new lease of life in US, 5 February 2008, Rediff
 7. Special day to showcase Sanskrit talent of students, 14 Aug 2006, The Hindu
 8. Sanskrit echoes around the world, 5 July 2007, Christian Science Monitor
 9. This village speaks gods language 13 Aug 2005 Times of India Retrieved on 14 September 2008
 10. കേരളസംസ്കൃതവിജ്ഞാനകോശം - ഡോ.പൂവറ്റൂർ. എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, കറൻ്റ് ബുക്സ് ഫെബ്രുവരി 2006

[1]

 1. കേരളസംസ്കൃതവിജ്ഞാനകോശം - ഡോ.പൂവറ്റൂർ. എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള, കറൻ്റ് ബുക്സ് ഫെബ്രുവരി 2006