വിശ്വകർമ്മ സോപാന സംഗീതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


വിശ്വകർമ്മ സോപാന ഗീതങ്ങളുടെ ശില്പി - ശ്രീമാൻ എം ബിജു കൃഷ്ണ ആചാരി.

സോപാനത്തിനു അടുത്ത് നിന്ന് പാടുന്നത് കൊണ്ടാകാം ഈ സംഗീത ശാഖക്ക് സോപാന സംഗീതം എന്ന് പേര് വന്നത് . ഇടക്ക കൊട്ടി പാടുന്ന സോപാന സംഗീതത്തെ കൊട്ടിപ്പാടി സേവാ എന്നും ഇടക്കയില്ലാതെ പാടുന്നതിനെ രംഗ സോപാനം എന്നും പറയുന്നു.

നടയടച്ചു തുറക്കുന്നതുവരെ മാത്രം പാടാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗാനരീതി. വിഗ്രഹത്തെ കാണാത്ത ചെറിയ ഇടവേളയിൽപ്പോലും പുറത്തു തൊഴുതു നിൽക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വര വിചാരവും രൂപവും കാതുകളിലൂടെ നിറയ്ക്ക്കുകയാണ് സോപാനഗായകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം .

കേരളത്തിൽ വിശ്വകർമ്മ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലായിട്ടു അധിക വര്ഷമൊന്നുമായില്ല എന്നാലിപ്പോൾ ഇരുപതോളം വിശ്വകർമ്മ ദേവന്റെ പ്രതിഷ്ടകളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുമുണ്ട് . വിശ്വകർമ്മ പ്രതിഷ്ടയുളള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കു, ആദ്യമായി വിശ്വകർമ്മ സോപാന സംഗീതം എഴുതി തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് പെരുമ്പടവം സ്വദേശി ബിജു കൃഷ്ണയാണ്.