വിയോള സ്പീഷീസുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വിയോളാ ജനുസ്സിലെ സ്പീഷീസുകളുടെ പട്ടികയാണ് ഇത്. വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻസീസ് എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു. വയലേസീയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനുസ്സാണ് വിയോള. [1][2]സെന്റ്പ്പോളിന (ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ്), എറിത്രോണിയം ഡൻസ് കനിസ് (ഡോഗ് ടൂത്ത് വയലറ്റ്) എന്നിവ യഥാർത്ഥ വയലറ്റുമായി അടുപ്പമുള്ളവയല്ല.

Viola arborescens
Viola chaerophylloides
Viola cornuta
Viola guestphalica
Viola labradorica
Viola ocellata
Viola orientalis
Viola patrinii
Viola tricolor

Species include:[3]

Hybrids[തിരുത്തുക]

Known hybrids in genus Viola include:

A Viola × wittrockiana cultivar
Viola

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 Ning, Z. L., et al. (2012). Viola jinggangshanensis (Violaceae), a new species from Jiangxi, China. Annales Botanici Fennici 49(5) 383-86.
  2. 2.0 2.1 Zhou, J. S., et al. (2008). Viola nanlingensis (Violaceae), a new species from Guangdong, southern China. Annales Botanici Fennici 45(3) 233-36.
  3. Viola. Archived 2000-10-25 at the Wayback Machine. Germplasm Resources Information Network (GRIN).
  4. Zhou, J. S. and F. W. Xing. (2007). Viola changii sp. nov.(Violaceae) from Guangdong, southern China.[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി] Nordic Journal of Botany 25(5‐6) 303-05.
  5. Anqiang, D., et al. (2009). A new species of Viola (Violaceae) from Guangdong, China. Novon 19(4) 457-60.
  6. New Zealand Plant Conservation Network - Viola lyallii
  7. 7.0 7.1 Chen, Y. S. and Q. E. Yang. (2009). Two new stoloniferous species of Viola (Violaceae) from China. Botanical Journal of the Linnean Society 159(2) 349-56.
  8. Chen, Y. S. and Q. E. Yang. (2005). A new species of Viola L.(Violaceae) from Sichuan, China. Archived 2016-03-04 at the Wayback Machine. Botanical Journal of the Linnean Society 149(3) 365-68.
  9. 429785 വിയോള സ്പീഷീസുകളുടെ പട്ടിക in the Germplasm Resources Information Network (GRIN), US Department of Agriculture Agricultural Research Service. Accessed on 21 January 2018.