വിയെന്നിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നിയമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
താപനില മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോഡി പുറത്ത് വിടുന്ന വിദ്യുത്കാന്തിക തരംഗങ്ങളുടെ തീവ്രത ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം.

ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപനിലയും ആ വസ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിദ്യുത്കാന്തിക തരംഗത്തിന്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യവും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമവാക്യം ആണ് Wien's displacement law അഥവാ Wien's law. ഈ സമവാക്യം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

λmax=0.0029/T

ഒരു വസ്തുവിന്റെ താപനില അറിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിദ്യുത്കാന്തിക തരംഗത്തിന്റെ ഉച്ചത (wave length of maximum emission) വിദ്യുത്കാന്തിക വർണ്ണരാജിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ഈ സമവാക്യം നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു ഈ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ 3000 K, 6000 K, 12,000 K എന്നിങ്ങനെ വിവിധ താപനിലയുള്ള മൂന്നു വസ്തുക്കളുടെ വികിരണത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ ഉച്ചത കണ്ടാൽ അത് യഥാക്രമം 9600 X 10-10m, 4800 X 10-10m, 2400 X 10-10m ആണ് എന്നു കാണാം. ഈ മൂന്നു തരംഗങ്ങളും വർണ്ണരാജിയുടെ വിവിധ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നതായി കാണാം. 9600 X 10-10m എന്നത് വർണ്ണ രാജിയുടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഭാഗത്തും, 4800 X 10-10m എന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശ ഭാഗത്തും 2400 X 10-10m എന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് ഭാഗത്തും ആണ് കിടക്കുന്നത്. Wein's law വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഉപരിതല താപനില (Surface Temperature) കണ്ടു പിടിക്കുന്നത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]