വിപരീത മേരുദണ്ഡാസനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


വിപരീത മേരുദണ്ഡാസനം1

ഇംഗ്ലീഷില് Opposite Balancing Bear pose എന്നു പറയുന്നു.

  • മലർന്നു കിടക്കുക.
  • കാലുകൾ ചേർത്തു വയ്ക്കുക.
  • കൈകൾ ശരീരത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ചേർത്തു വയ്ക്കുക.
  • ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈമുട്ടിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് തല ഉയർത്തി പാദത്തിലേക്ക് നോക്കുക.
  • ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പഴയ പടി വരിക.

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

വേറൊരു രീതി

അവലംബം[തിരുത്തുക]

യോഗപാഠാവലി- യോഗാചാര്യ ഗോവിന്ദൻ നായർ, ഡീ.സി. ബുക്സ് Asana Pranayama Mudra Bandha -Swami Satyananda Saraswati

Yoga for health-NS Ravishankar, pustak mahal

Light on Yoaga - B.K.S. Iiyenkarngar

The path to holistic health – B.K.S. Iiyenkarngar, DK books

Yoga and pranayama for health – Dr. PD Sharma

</references>

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിപരീത_മേരുദണ്ഡാസനം&oldid=1308479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്