വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:സംഗമം5/പേര്/നിർദ്ദേശം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാള വിക്കി ചങ്ങാത്തം[തിരുത്തുക]

Rajeshkslc 18:41, 2 ജനുവരി 2012 (UTC) rajeshRajeshkslc 18:41, 2 ജനുവരി 2012 (UTC)

വിക്കിപീഡിയ/വിക്കിമീഡിയ[തിരുത്തുക]

പേരു നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വിക്കിപീഡിയ എന്നതിനു പകരം വിക്കിമീഡിയ എന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. കാരണം ഈ കൂട്ടായ്മ വിക്കിപീഡിയർക്കു മാത്രമായുള്ളതല്ല. മലയാളത്തിലെ വിവിധ വിക്കി സംരഭങ്ങളായ വിക്കി ചൊല്ലുകൾ, വിക്കി ഗ്രന്ഥശാല, വിക്കി നിഘണ്ടു, വിക്കി പാഠശാല എന്നീ സംരഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:17, 3 ജനുവരി 2012 (UTC)

വിക്കി മലയാളസംഗമം[തിരുത്തുക]

ഋഷിദേവ്, ഉഷസ്, ചെമ്മലശ്ശേരി, പിൻ:679323 --Hrishidev Unni (സംവാദം) 15:55, 5 ജനുവരി 2012 (UTC)