വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ശ്രദ്ധേയത (പണ്ഡിതർ)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

I have created notability criterion for academicians/researchers/professors. Please let me know any suggestions.

Rakeshwarier (സംവാദം) 21:58, 7 നവംബർ 2013 (UTC)