വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/en

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Please correct the logo to "Sangamotsavam"--Naveen Sankar (സംവാദം) 15:00, 20 മാർച്ച് 2012 (UTC)

sangamolsavam അല്ലേ ശരി. മലയാളം അറിയാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയായി ഉച്ഛരിക്കുക. --Sivahari (സംവാദം) 05:18, 21 മാർച്ച് 2012 (UTC)

സംഗമോത്സവം/സംഗമോൽസവം (sangamotsavam), സംഗമോല്സവം (sangamolsavam). ഉച്ഛരിക്കണ്ട.--Naveen Sankar (സംവാദം) 17:53, 21 മാർച്ച് 2012 (UTC)