വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിസംഗമം/തൃശ്ശൂർ 2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലയാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണിത്. മലയാളം പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ-കോളേജ് വിദ്യാർഥികളെയും സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽനിന്നുള്ളവരേയും ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക മേഖലയിലുള്ളവരേയും സാധാരണക്കാരെയും തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഓഡിയൻസിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 14ന് പൂജവെപ്പിന്റെ മുടക്ക് ദിവസമായതിനാൽ പലർക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സൗകര്യമായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിപാടി വിജയകരമാക്കാൻ നിങ്ങളേവരുടേയും സംഘാടനവും സാന്നിദ്ധ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 15:27, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)

പേജിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് . സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‌വെയർ അധിഷ്ഠിത മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരുവ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന രീതിയിലുള്ള ആഘോഷമാണ് ഒക്റ്റൊബർ 14, 15 തിയ്യതികളിൽ . ഒക്റ്റോബർ 14 നും 15നും നടക്കുന്ന പാനലുകളിലും ചർച്ചകളിലും എക്സിബിഷനുകളിലുമെല്ലാം വിക്കിസമൂഹത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിനപ്പുറം ഒരു പൂർണ്ണ വിക്കിശിബിരം നടത്താനുള്ള സമയം സാധ്യമാവുമെന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല . ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരെകാത്ത് സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ പരിപാടി ഒരു രൂപമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതാവും നല്ലതെന്നു തോന്നുന്നു -‌‌‌അനിവർ അരവിന്ദ് (സംവാദം) 16:26, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)
ഔദ്ദ്യോഗികമായുള്ള ക്ഷണത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പേഴേക്കും വൈകാനിടയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പേജുണ്ടാക്കിയത്. പൂർണ്ണരീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗമം നടത്താൻ സാധിയ്ക്കില്ലെങ്കിലും 2-3 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു സെഷനും മുഴുവൻ സമയവും വിക്കിപ്രവർത്തകർക്ക് കൂടിയിരിക്കാനും പൊതുജനങ്ങളുമായി സംവദിയ്ക്കാനുമായി ഒരു എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാളും ലഭ്യമാക്കാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിയ്യതി ഇപ്പഴേ അറിയ്ക്കുകയും അവധിയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാനും സാധിയ്ക്കാനുമാണ് ഈ താൾ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ നിർമ്മിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദ്യേശ്യം. :) ബാക്കി വഴിയേ പുതുക്കാം.--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 17:09, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2013 (UTC)