വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിപദ്ധതി/സാങ്കേതികപദാവലി/മേഖലകൾ/സസ്യശാസ്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സസ്യരൂപവിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലേ സസ്യശരീരശാസ്ത്രം?--ജോസഫ് 05:40, 4 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)