വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വിക്കിപദ്ധതി/ജീവശാസ്ത്രം

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എങ്ങെനയാണ് ഇതിൽ േചരുനത്

മുകളിലത്തെ കക്ഷി ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല...അതേ ചോദ്യം ഞാനും ചോദിയ്ക്കുന്നു --ഓലപ്പടക്കം (സംവാദം) 11:51, 1 ഒക്ടോബർ 2012 (UTC)[മറുപടി]