വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:വാക്സിൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം 2021

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

fountain tool[തിരുത്തുക]

Ranjitsiji fountain.toolforge ഇൽ നമ്മൾ ലേഖനം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രസ്തുത ലേഖനത്തിന്റെ സംവാദം താളിൽ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ യാന്ത്രികമായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ?. TheWikiholic (സംവാദം) 14:48, 8 മേയ് 2021 (UTC)