വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:പിറന്നാൾ സമിതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു ക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു, ഓർത്തിരിക്കാൻ. --ചള്ളിയാൻ 09:38, 29 നവംബർ 2006 (UTC)

സുനിൽ...ഒന്ന് റീഅരേഞ്ജ് ചെയ്യാമോ?ശരിയാകുന്നില്ല.Aruna 11:44, 28 ഓഗസ്റ്റ്‌ 2007 (UTC)

പിറന്നാൾ സമിതിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുന്നവർ അവരവരുടെ പിറന്നാൾ തീർച്ചയായും എഴുതിയിരിക്കണം, മറ്റുള്ളത് ഒപ്ഷണൽ.. --ചള്ളിയാൻ ♫ ♫ 13:23, 11 ഫെബ്രുവരി 2008 (UTC)


അംഗത്വം എടുക്കാൻ വെറുതെ പേരിട്ടാൽ മതിയോ?--ബിനോ 12:05, 16 ജൂൺ 2008 (UTC)