വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ)

Page contents not supported in other languages.
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇതു നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അഭിപ്രായം. മാളികവീട് (സംവാദം) 09:30, 28 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന താളുകളും പട്ടികകളും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തണം എന്ന ചെറിയ ഒരു നിർബന്ധബുദ്ധി കാണിച്ചാൽ ഈ പ്രശനം മറികടക്കാവുന്നതെ ഒഉള്ളു.ഇത് വിക്കിയുടെ മൊത്തം ഉള്ളടക്കം മെച്ചപ്പെടാനും ഉപകരിക്കപ്പെടും. Akhiljaxxn (സംവാദം) 07:27, 1 മാർച്ച് 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക (മാനദണ്ഡങ്ങൾ) പട്ടിക[തിരുത്തുക]

"ചുവപ്പു കണ്ണികൾ പരമാവധി കുറവായിരിക്കണം." അപ്പോൾ പൈപ്‌ഡ് ലിങ്കുകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവില്ലേ? എതിർക്കുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 16:21, 20 മേയ് 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]

ലിങ്കുകൾ കുറയ്ക്കുക അല്ല പകരം പരമാവധി ലിങ്കുകൾ നീലയാക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.Akhiljaxxn (സംവാദം) 16:30, 20 മേയ് 2018 (UTC)Reply[മറുപടി]