വിക്കിപീഡിയ സംവാദം:ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

രത്നചുരുക്കത്തിന്റെ ഫലകത്തിൽ(ഫലകം എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുക) nutshell ന്റെ പടമോ?--Alasan 17:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009 (UTC)