വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/Bio/2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മൂന്ന്...രണ്ട്...ഒന്ന്...ഗാലക്ടിക് ചാലഞ്ച്!
TWA small circles.svg TWA small circles.svg TWA small circles.svg

ഹലോ, നല്ലകാര്യങ്ങൾ!

TWA fireworks small.png
ഒരു മാതൃകയായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സംഗ്രഹം വളരെ നല്ലതാണ്, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം, താൽപ്പര്യങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വിവരിക്കുന്നു. വളരെയധികം വിവരിക്കാത്തതും ആകർഷകവുമാണ്. വളരെ നല്ലകാര്യം!.


സാഹസിക യാത്ര തുടരുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:TWA/1/Bio/2&oldid=3402908" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്