വിക്കിപീഡിയ:Rename Requests/ml

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മലയാളം   English    

വിക്കിപീഡിയയിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഉപയോക്തൃനാമം മാറ്റാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിക്കിപീഡിയയുടെ നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ ഈ പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കും. നിന്ദാപൂർവ്വമായതോ പ്രചാരണോദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ളതോ ദോഷകരമായതോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതോ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകാര്യമല്ല. താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് വഴികളിലൊന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ താളിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവനായും വായിക്കുക.

തീർച്ചയായും വായിക്കുക[തിരുത്തുക]

 • ഉപയോക്തൃനാമം മാറ്റുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംഭാവനകളും ഉപയോക്തൃമണ്ഡലത്തിലെ താളുകളും പുതിയ പേരിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതേപടി നിലനിൽക്കും.
 • 50,000-ത്തിലധികം തിരുത്തലുകളുള്ള ഉപയോക്താവിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ നിലവിൽ സാധ്യമല്ല.
 • വിക്കിപീഡിയയുടെ പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജോബ് ക്യൂ വളരെ നീണ്ടതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംഭാവനകളും പുതിയ പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ദിവസങ്ങളോളം സമയമെടുത്തേക്കാം.


പേരുമാറ്റുമ്പോഴുള്ള പരിമിതികളും നിബന്ധനകളും താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.:

 • അംഗത്വങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനോ ഒന്നിലധികം അംഗത്വങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ ലയിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അവ ഒരു പേരിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ.
 • ഐ.പി. അഡ്രസ് വഴിയുള്ള തിരുത്തുകൾ ഉപയോക്താവിന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാനാവില്ല.
 • നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾക്ക് മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പേരുമാറ്റം വരുത്താനുള്ള അവകാശമേയുള്ളൂ. മറ്റു പദ്ധതികളിലെ ഉപയോക്തൃനാമം മാറ്റുന്നതിന് അതാതിടങ്ങളിലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളെ സമീപിക്കുകയോ, ബ്യൂറോക്രാറ്റില്ലാത്ത വിക്കികളുടെ കാര്യത്തിൽ മെറ്റാവിക്കിയിൽ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
 • ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃനാമം മറ്റൊരു വിക്കിമീഡിയ പദ്ധതിയിൽ സജീവമായ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകീകൃതാംഗത്വ സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അത്തരം അപേക്ഷകൾ നിരസിക്കപ്പെടും.
 • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമത്തിനകത്ത് അണ്ടർസ്കോറോ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറിയക്ഷരമോ ആയിരിക്കരുത്.
 • സംവാദം താളുകളിൽ നിലവിലുള്ള ഒപ്പുകളും പഴയ ഉപയോക്തൃനാമത്തിലേക്കുള്ള സൂചകങ്ങളും അതേപടി നിലനിൽക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം തിരുത്താവുന്നതാണ്.
 • പേരുമാറ്റങ്ങൾ ഉപയോക്തൃപുനർനാമകരണരേഖയിൽ കാണാം. അപേക്ഷകൾ പത്തായത്തിലും ശേഖരിച്ചിരിക്കും. സുതാര്യതക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ ഒഴിവുകഴിവില്ല.


പേരുമാറ്റാതെതന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നടന്നേക്കാം. താഴെക്കാണുന്നവ ശ്രദ്ധിക്കുക.

 • നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമം ഇംഗ്ലീഷ് ചെറിയക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കാനാവില്ല. ഉപയോക്തൃതാളിൽ {{lowercase}} എന്നു ചേർത്തുനോക്കൂ.
 • സംവാദം താളുകളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒപ്പ് പ്രദർപ്പിക്കുന്ന രീതി മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയെങ്കിൽ വിക്കി:ഒപ്പ് എന്ന താളിൽപ്പറയുംപ്രകാരം താങ്കളുടെ ഒപ്പ് ആവശ്യാനുസരണം മാറ്റുക. എന്നാൽ ഇത്, ഉപയോക്തൃനാമനയമനുസരിക്കാത്ത ഒരു പേരിനെ നിലനിർത്താനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ല.
 • താങ്കൾ വിക്കിപീഡിയയിൽനിന്നും വിരമിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ {{retired}} എന്ന ഫലകമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശമോ ഉപയോക്തൃതാളിൽ നൽകുക. RetiredUser123 എന്ന തരത്തിലേക്ക് പേരുമാറ്റാനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഈ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാകാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ പേര് ആകസ്മികമായ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്.
 • വളരെച്ചുരുക്കം തിരുത്തുകൾ മാത്രം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ, പേരുമാറ്റുന്നതിനു പകരം, പഴയ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയതൊന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. പഴയ അംഗത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകളുടെ പട്ടിക, പുതിയ അംഗത്വത്തിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്.


പരിഗണിക്കാവുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ:

 • നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥപേര്, ഉപയോക്തൃനാമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുവഴി, ഉപദ്രവമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
 • ഒരിക്കൽ പേരുമാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ അംഗത്വം നിലനിൽക്കില്ലെന്നു മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾ അതേ പേരിൽ അംഗത്വമെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ആൾമാറാട്ടം ഒഴിവാക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പഴയപേരിൽ വീണ്ടും അംഗത്വമെടുത്ത് ഉപയോക്തൃതാൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ തിരിച്ചുവിടാവുന്നതാണ്.

വേദികൾ[തിരുത്തുക]

അനുയോജ്യമായ വേദി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പേരുമാറ്റണമെന്ന് ഉറപ്പായെങ്കിൽ താഴെക്കാണുന്നതിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വേദി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

ലളിതം[തിരുത്തുക]

നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു ഉപയോക്തൃനാമത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ പേര് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കാം. താങ്കളുദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോക്തൃനാമം ലഭ്യമാണോ എന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം ആവശ്യപ്പെടുക.

നാമാധിനിവേശം[തിരുത്തുക]

നിലവിലുള്ളതും കാര്യമായ തിരുത്തുകളൊന്നുമില്ലാത്തതുമായ ഒരു ഉപയോക്തൃനാമത്തിലേക്ക് താങ്കളുടെ പേര് മാറ്റാൻ ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കാം.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വിക്കിപീഡിയ:Rename_Requests/ml&oldid=1557890" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്