വിക്കിപീഡിയ:ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ പോയിസണസ് ട്രീ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(വിക്കിപീഡിയ:Fruit of the poisonous tree എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search


Examine the apple, it may be poisoned.

ഫ്രൂട്ട് ഓഫ് ദ പോയിസണസ് ട്രീ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ നിയമപരമായി രൂപവത്കരിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി ലഭിച്ച തെളിവുകൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പദപ്രയോഗത്തിന്റെ യുക്തിയിൽ തെളിവുകളും തെളിവുകളുടെയും സ്രോതസ്സ് (the "tree") കളങ്കപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലം (the "fruit") കളങ്കമാണ്. മെറ്റാഫോർ സ്രോതസ്സുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സിൽ (the "fruit") ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഒരു ഉറവിടത്തിലേക്ക് (the "tree") കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ആ വിവരം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല.

നയങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  • WP:No original research: "Wikipedia articles must not contain original research. The phrase "original research" (OR) is used on Wikipedia to refer to material—such as facts, allegations, and ideas—for which no reliable, published sources exist."
  • WP:RUMOR: "Speculation and rumor, even from reliable sources, are not appropriate encyclopedic content."