വിക്കിപീഡിയ:സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia Interface administrator.svg

കാസ്‌കേഡിങ്ങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ്‌സ് (CSS), ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് (JS), ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബജക്റ്റ് നോട്ടേഷൻ (JSON) ഒപ്പം മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിലുള്ള താളുകൾ തിരുത്താനുള്ള അനുമതിയുള്ള ഉപയോക്താക്കളാണ് സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ. സി.എസ്.എസ്/ജെ.എസ്. താളുകൾ തിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഏക പ്രാദേശിക ഉപയോക്തൃസംഘമാണ് ഇവർ. വിക്കി വായിക്കുമ്പോഴും തിരുത്തുമ്പോഴും താളുകളിൽ കോഡ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന താളുകൾ ആണിവ, താളുകൾ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനും, താളുകളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റാനും, തിരുത്തിന് സഹായമാകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ താളുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉപയോക്താക്കളുടെ ബ്രൗസറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.എസ്.എസ്./ജെ.എസ്. തിരുത്താനുള്ള ശേഷി, ദുരുദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപയോക്താവിന്റെ കൈയിൽ വളരെ ശക്തവും അത്യധികം അപകടകരവും ആയേക്കാം (ഉദാ: ക്രോസ് സൈറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ്). സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുള്ളവരും, സി.എസ്.എസ്/ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാന അവബോധം ഉള്ളവരും, വിക്കിമീഡിയ വിക്കികളിലെ സ്വകാര്യതാസംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ബോദ്ധ്യമുള്ളവരും, സ്വന്തം അംഗത്വം എപ്രകാരം സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാം എന്ന് ബോദ്ധ്യമുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.

സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകരാകാനുള്ള നാമനിർദ്ദേശം വിക്കിപീഡിയ:കാര്യനിർവാഹകരുടെ_തിരഞ്ഞെടുപ്പ്#സമ്പർക്കമുഖ_കാര്യനിർവാഹക_പദവിക്കുള്ള_നാമനിർദ്ദേശം എന്ന താളിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]