വിക്കിപീഡിയ:സംശോധനാ യജ്ഞം/ബുധൻ (ഗ്രഹം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ബുധൻ (ഗ്രഹം) ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനമാക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. സംശോധനായജ്ഞത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 16:35, 21 ഡിസംബർ 2009 (UTC)