വിക്കിപീഡിയ:സംശോധനാ യജ്ഞം/ഫ്രാങ്ക്-ഹേർട്സ് പരീക്ഷണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഫ്രാങ്ക്-ഹേർട്സ് പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനുമായി ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെല്ലാം ലേഖനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഏത് തരത്തിൽ വികസിപ്പിക്കാം എന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 14:39, 23 ജനുവരി 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]