വിക്കിപീഡിയ:സംശോധനാ യജ്ഞം/ഇലക്ട്രോൺ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇലക്ട്രോൺ: കുറിപ്പുകളിൽ മലായള അക്കങ്ങൾ ചേർക്കണം, ചുവട്ടിലെ ഫലകം,വിവരപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയ കൂടി മലയാളത്തിലാക്കിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യോഗ്യമാണ്‌. ദയവു ചെയ്തു സഹായിക്കുക കിരൺ ഗോപി 10:40, 14 ജൂലൈ 2010 (UTC)[മറുപടി]