വിക്കിപീഡിയ:സംഗമം5/പേര്/വോട്ടെടുപ്പ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

2012 ഏപ്രിൽ മാസം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് വിക്കി പ്രവർത്തകരുടെയും പൊതു ജനങ്ങളുടെയും സംഗമം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നു.

അതിനായി നിർദ്ദേശമായി ലഭിച്ച പേരുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പേരിനു വോട്ടു ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വോട്ടു ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിക്കിപീഡിയ: വോട്ടെടുപ്പ് നയം എന്ന താളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒപ്പം ഒരു ഉപയോക്താവിനു ഒരു തവണ മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. താഴെ കാണുന്ന പേരുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും യോജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന പേരിനു നേരെയുള്ള തിരുത്തുക എന്ന കണ്ണി ഞെക്കി {{അനുകൂലം}} --~~~~ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക.


വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട അവസാനതീയ്യതി : ജനുവരി 14, 2012 രാത്രി 11 മണി (ഇന്ത്യൻ സമയം)

ഈ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം നടന്നു; വിശദ വിവരങ്ങൾ വിക്കിപീഡിയ:സംഗമം5/പേര്/വോട്ടെടുപ്പ്/ഫലപ്രഖ്യാപനം എന്ന താളിൽ കാണാം

വിക്കിമീഡിയം 2012

എൻറെ മലയാളം 2012

വിക്കിപീഡിയ സംഗമോത്സവം

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ സംഗമം 2012

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--അനസ്.അം പി ഓരോ വർഷവും വ്യത്യസ്ഥ പേരുകൾ ഇടേണ്ടതുണ്ടോ?. ഒരു പേരു സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?. വോട്ട് അസാധു. 15 തിരുത്തുകൾ മാത്രം --അനൂപ് | Anoop (സംവാദം) 05:30, 15 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--Johnson aj (സംവാദം) 14:13, 14 ജനുവരി 2012 (UTC)

വിക്കിമീഡിയ മഹാസമ്മേളനം

വിക്കിസംഗമോത്സവം 2012

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു - എഴുതാനും പറയാനും സൌകര്യമുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയെയും സഹോദരസംരഭങ്ങളേയും ഒരു പോലെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. Adv.tksujith (സംവാദം) 18:36, 10 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു-- തെളിച്ച വഴിയേ പോകാത്തവരെ, പോയ വഴിയേ സന്തോഷപൂർവ്വം തെളിക്കുന്നു. :) ViswaPrabha (വിശ്വപ്രഭ) (സംവാദം) 19:54, 10 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു --അഖിലൻ‎ 11:17, 11 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു -- വിക്കി എന്നത് വിക്കിപീഡിയയുടെ ചുരുക്കമല്ലെന്ന് പറയുകയും അതാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പേർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Satheesan.vn (സംവാദം) 15:02, 11 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :: അഖില് അപ്രേം (സംവാദം) 15:20, 11 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു :: Hrishi (സംവാദം) 06:04, 12 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു--സുഹൈറലി 06:23, 12 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഉള്ളതിൽ നല്ല പേരിതാണ് --Sivahari (സംവാദം) 15:25, 12 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg എതിർക്കുന്നു -- ഉത്സവത്തോട് യോജിപ്പില്ല --BlueMango ☪ (സംവാദം) 11:26, 14 ജനുവരി 2012 (UTC)

വിക്കി സംഗമം 2012

വിക്കി മഹാ സംഗമോത്സവം 2012

വിക്കി കൂട്ടായമ 2012

വിക്കി ജനസംഗമം 2012

വിക്കി ഉത്സവം 2012

വിക്കിപൂരം

വിക്കിമഹാസംഗമം-5

വിക്കി സമാഗമം

വിക്കിസമൂഹസംഗമം

വിക്കിസമൂഹസമ്മേളനം

വിക്കിപ്രവർത്തകമഹാസംഗമം

വിക്കി കൂട്ടം

 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു നല്ല നിർദ്ദേശം--സുഗീഷ് (സംവാദം) 05:09, 11 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു small and beautiful. ലളിതം സുന്ദരം. എന്നാൽ വിക്കികൂട്ടം എന്നതല്ലേ കൂടുതുൽ ശരി എന്നൊരു സംശയം രണ്ട് വാക്കല്ല ഒറ്റ വാക്കാണ് എന്നു തോന്നുന്നു.--Fuadaj (സംവാദം) 18:51, 11 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു ഒറ്റവാക്കാണ് നല്ലത് വിക്കിക്കൂട്ടം സമാധാനം (സംവാദം) 13:09, 14 ജനുവരി 2012 (UTC)
 • Symbol support vote.svg അനുകൂലിക്കുന്നു +
 • സംവാദം വിക്കിക്കൂട്ടം എന്ന ഒറ്റവാക്കാക്കി നിർദ്ദേശത്തെ എടുക്കാം. --Vssun (സംവാദം) 13:30, 14 ജനുവരി 2012 (UTC)

മലയാളസംഗമം 2012 - കൊല്ലം

വോട്ട് അസാധു. തിരുത്തലുകൾ കുറവ്--റോജി പാലാ (സംവാദം) 13:07, 12 ജനുവരി 2012 (UTC)

ഭൂമിയമ്മ വിക്കി കൂട്ടായ്മ

കൊല്ലം വിക്കിമീഡിയ സംഗമം ൨൦൧൨

വിക്കികേരളം 5

വിക്കി മലയാണ്മ

വിക്കി വിരുന്ന്

വിക്കിവെട്ടം

പീഠിക-മലയാളംവിക്കിസംഗമം

വിക്കി സൌഹൃദ-2012

വിക്കിപ്പീഡിയ/ വിക്കിമീഡിയ അന്യോന്യം

വിക്കിമേള/ അറിവിൻജാലകം

വിക്കിക്കൂട്ടം'2012

വിക്കി ഒരുമ