വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിസംഗമോത്സവം - 2012/അപേക്ഷകൾ/വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയും സ്കൂൾ കുട്ടികളും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Submission no
O2
അവതരണത്തിന്റെ തലക്കെട്ട്

വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയും സ്കൂൾ കുട്ടികളും :

അവതരണ രീതി (ശിബിരം, പ്രബന്ധം, ചർച്ച, മുതലായവ)

പ്രസന്റേഷൻ

അവതാരകന്റെ പേര്

കണ്ണൻഷൺമുഖം

ഇമെയിൽ വിലാസം

fotographerkannan@gmail.com

ഉപയോക്തൃനാമം

fotokannan

അവതാരകൻ ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്ന്? (കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും മറ്റും)

കൊല്ലം

ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ, സംഘടനകളോ, സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ബന്ധമൂണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ

ഐ.ടി@സ്കൂൾ

അവതാരകന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ബ്ലോഗ്

ഇല്ല

അവതരണത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം (ദയവായി മുന്നൂറു വാക്കുകളിൽ കവിയാതെ നിങ്ങളുടെ വിഷയം ചുരുക്കി വിവരിക്കുക)

രാമചന്ദ്രവിലാസം മഹാകാവ്യത്തിനെ ചവറയിലെ 15 സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ വിക്കി ഗ്രന്ഥശാലയിലെത്തിച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കൽ

ട്രാക്ക് - ( സമൂഹം - Community, ടെക്നോളജി - Technology, അറിവ് - Knowledge, പ്രചാരണം - Outreach )

പ്രചാരണം - Outreach

അവതരണത്തിന്റെ സമയ ദൈർഘ്യം (25 മിനിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ; എത്ര സമയം?)
25 മിനിറ്റ്

15 മിനിറ്റ്

സ്ലൈഡുകൾ (optional)
പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ (സമയത്തിന്റേയോ, ദൈർഘ്യത്തിന്റേയോ മുതലായവ, ഉദാ - സമയം കൂടുതൽ വേണം, )


ഈ അവതരണത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ[തിരുത്തുക]

ഈ അവതരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, താഴെ താങ്കളുടെ പേരു് നൽകുക. അവതരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മറ്റിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങ ൾതെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു് ഇത് സഹായകരമാകും. നാലു ടിൽഡെ ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പേരു സൂചിപ്പിക്കുക (~~~~).

  1. Kjbinukj (സംവാദം) 08:33, 19 മാർച്ച് 2012 (UTC) ബിനു[മറുപടി]