വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപദ്ധതി/മീഡിയാ പ്രമാണശേഖരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിവിധ വിക്കിസംരംഭങ്ങളിൽ വിവിധ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി മലയാളം വിക്കിമീഡിയർ ശേഖരിക്കുന്ന മീഡിയാ പ്രമാണങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിത്താൾ.

ഇതു വരെ ശേഖരിച്ചത്[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ മീഡിയ പ്രമാണം[തിരുത്തുക]

ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളുടെ കൈയ്യെഴുത്ത്/ഒപ്പ്[തിരുത്തുക]

പക്ഷികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പാട്ട്/താളം[തിരുത്തുക]

മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]

മീഡിയാ പ്രമാണം ആവശ്യമുള്ളവ[തിരുത്തുക]

  1. ശിങ്കാരിമേളം