വിക്കിപീഡിയ:ലേഖനങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
നിലവറ
പഴയ അപേക്ഷകൾ

വിക്കിപീഡിയയിൽ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ലേഖനം തയ്യാറാക്കുവാൻ മറ്റു വിക്കിപീഡിയർ താങ്കളെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  free education

സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ലേഖനം തുടങ്ങാമൊ...

al amal (സംവാദം) 10:07, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021 (UTC)Reply[reply]

സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sooppy Narikkatteri മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി.കേരള സംസ്ഥാന മുൻ cruise chairman.

കാവിമണ്ണ്[തിരുത്തുക]

സന്യാസിമാർ തങ്ങളുടെ കാഷായവസ്ത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അതിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കിയെടുത്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.വീടിന്റെ തറ മെഴുകാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടിബറ്റിക് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Tibetic languages--അജയ് (സംവാദം) 08:12, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഷുവാങ് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Zhuang languages--അജയ് (സംവാദം) 08:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ടോങ്കൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tongan language--അജയ് (സംവാദം) 08:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ടൈനോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Taíno language--അജയ് (സംവാദം) 08:26, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

തായ് ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Tai languages--അജയ് (സംവാദം) 08:28, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

തുവാലുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tuvaluan language--അജയ് (സംവാദം) 08:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ടർക്ക്മെൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Turkmen language--അജയ് (സംവാദം) 08:33, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

പാപിയമെന്റു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Papiamento--അജയ് (സംവാദം) 08:42, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഫ്രിസിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:West Frisian language--അജയ് (സംവാദം) 08:44, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇഗ്ബോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Igbo language--അജയ് (സംവാദം) 08:45, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

യോരൂബ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Yoruba language--അജയ് (സംവാദം) 08:46, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ബൂക്‌മാൽ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Bokmål--അജയ് (സംവാദം) 08:48, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

നീനോർസ്ക് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Nynorsk--അജയ് (സംവാദം) 08:50, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

നാവുറുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Nauruan language--അജയ് (സംവാദം) 08:55, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഗ്വരാനി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Guarani language--അജയ് (സംവാദം) 08:57, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

പലാവുവൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Palauan language--അജയ് (സംവാദം) 08:58, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ടോക് പിസ്സിൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tok Pisin--അജയ് (സംവാദം) 08:59, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഹിരി മോടു ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Hiri Motu language--അജയ് (സംവാദം) 09:01, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

അയ്‌മാര ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Aymara language--അജയ് (സംവാദം) 09:03, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ക്വീചുവൻ ഭാഷകൾ[തിരുത്തുക]

en:Quechuan languages--അജയ് (സംവാദം) 09:07, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മിറാൻഡീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Mirandese language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഫിജിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Fijian language--അജയ് (സംവാദം) 09:09, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

കിറൂണ്ടി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Kirundi--അജയ് (സംവാദം) 09:17, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ബെലാറൂസിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Belarusian language--അജയ് (സംവാദം) 09:18, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ബോസ്നിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Bosnian language--അജയ് (സംവാദം) 09:21, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സെർബിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Serbian language--അജയ് (സംവാദം) 09:22, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സെറ്റ്സ്വാന ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tswana language--അജയ് (സംവാദം) 09:24, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Setswana - tsetse - എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഉച്ചാരണം.--:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടുനോക്കിയശേഷമാണ് മലയാളത്തിലെഴുതിയത്. ട് എന്ന ശബ്ദം തുടക്കത്തിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉച്ചാരണം ഉറപ്പില്ല. --അജയ് (സംവാദം) 16:00, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇവിടെ മനുജി പറഞ്ഞപോലെ സെറ്റ്സ്വാന എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ മാറ്റി. --അജയ് (സംവാദം) 16:03, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ആംഗലേയം താളിന്റെ ഇൻഫോ ബോക്സിലും Setswana എന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെയല്ലേ സെസെ(tsetse) എന്നും മറ്റും എഴുതുന്നത്. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 16:06, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മലേയ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Malay language--അജയ് (സംവാദം) 09:25, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മെലോഡ്രാമ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Melodrama --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:02, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

പേര്,നാമം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Name --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:30, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

നാമകരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nomenclature --Arjunkmohan (സംവാദം) 18:31, 23 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

നോമൻക്ലേച്ചർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളിന് യോജിച്ച മലയാളം താളല്ല ഇപ്പോഴുള്ള നാമകരണം എന്ന താൾ. --അജയ് (സംവാദം) 05:32, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

വിധാൻ പരിഷത്ത്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vidhan Parishad --Arjunkmohan (സംവാദം) 04:15, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

അബ്ഘാസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Abkhaz language--അജയ് (സംവാദം) 15:22, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

കുക്ക് ദ്വീപുകളിലെ മവോറി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Cook Islands Māori--അജയ് (സംവാദം) 15:37, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മഹാ വൈവിധ്യ രാജ്യങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Megadiverse countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:04, 24 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മലനിര/പർവ്വതനിര[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mountain range--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ (1947–1950)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dominion of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:28, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

കർണ്ണാടിക് മേഖല[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Carnatic region--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:08, 25 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

വടക്കൻ സോതോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Northern Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:05, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സോതോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:06, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

തെക്കൻ എൻഡെബെലേ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Southern Ndebele language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സ്വാസി ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Swazi language--അജയ് (സംവാദം) 04:07, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സിറ്റ്‌സോങ്ക ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Tsonga language--അജയ് (സംവാദം) 04:09, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

വെൻഡ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Venda language--അജയ് (സംവാദം) 04:11, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഹോസ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Xhosa language--അജയ് (സംവാദം) 04:12, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ലാത്വിയൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Latvian language--അജയ് (സംവാദം) 04:15, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സോത്തോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sotho language--അജയ് (സംവാദം) 04:17, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സാങ്കോ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Sango language--അജയ് (സംവാദം) 04:21, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ചേവ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

en:Chewa language--അജയ് (സംവാദം) 04:23, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Commerce[തിരുത്തുക]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Commerce--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:45, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Humanities[തിരുത്തുക]

ഹയർസെക്കന്ററിയിലെ പ്രമുഖ പംനശാഖ ഇംഗ്ലീഷ്:  Humanities--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:47, 26 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ലങ്ക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Lanka--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:35, 27 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മനുഷ്യ ശരീരം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Human body--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:36, 28 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മറ്റ്സു ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Matsu Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:13, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

പ്രറ്റാസ് ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pratas Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:14, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇറ്റു ആബ ദ്വീപ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Itu Aba Island--അജയ് (സംവാദം) 08:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സ്പാർട്ട്‌ലി ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Spratly Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:16, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ക്യൂറിൽ ദ്വീപുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Kuril Islands--അജയ് (സംവാദം) 08:17, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ജർമനിയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  States of Germany--അജയ് (സംവാദം) 08:18, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സാൻസിബാർ (സ്വയംഭരണപ്രദേശം)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Zanzibar--അജയ് (സംവാദം) 08:20, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ടൊബാഗോ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tobago--അജയ് (സംവാദം) 08:22, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഗോർണോ-ബഡാഖ്സ്ഥാൻ സ്വയംഭരണപ്രവിശ്യ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Gorno-Badakhshan Autonomous Province--അജയ് (സംവാദം) 08:25, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

constituent countries[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  constituent countries--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:15, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

British Isles[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Isles--Arjunkmohan (സംവാദം)

പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Western Europe--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:24, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ സുർ സ്വയംഭരണപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Sur--അജയ് (സംവാദം) 17:35, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

അറ്റ്ലാന്റിക്കോ നോർട്ടെ സ്വയംഭരണപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Región Autónoma del Atlántico Norte--അജയ് (സംവാദം) 17:36, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

നെതർലാന്റ്സ് ആന്റിലീസ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Netherlands Antilles--അജയ് (സംവാദം) 17:37, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

ബോണൈർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bonaire--അജയ് (സംവാദം) 17:38, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സാബ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Saba--അജയ് (സംവാദം) 17:39, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

സിന്റ് യൂസ്റ്റാഷ്യസ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sint Eustatius--അജയ് (സംവാദം) 17:40, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

കരീബിയൻ നെതർലാന്റ്സ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Caribbean Netherlands--അജയ് (സംവാദം) 17:41, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

റോസ്സ് ഡിപ്പൻഡൻസി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ross Dependency--അജയ് (സംവാദം) 17:42, 30 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

മലായ് ഉപദ്വീപ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malay Peninsula--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:31, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Vulgar Latin[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Vulgar Latin--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:19, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Maghreb[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Maghreb--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:46, 31 ജൂലൈ 2014 (UTC)Reply[reply]

Ageing[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ageing--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:45, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Election[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Election--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Detritivore[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Detritivore--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:54, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ജന്തുജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fauna--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സസ്യജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  flora--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഗാനരചയിതാവ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Songwriter--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Scientific misconduct[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientific misconduct--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സൈപ്രസ് തർക്കം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Cyprus dispute--അജയ് (സംവാദം) 07:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ദേശീയ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  National language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ന്യൂനപക്ഷ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Minority language--അജയ് (സംവാദം) 07:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Youth[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Youth--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ധർമ്മയുദ്ധ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dharmayuddha--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Nationality[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nationality— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Arjunkmohan (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ഇതുമായി ബന്ധമുള്ള ദേശീയത എന്ന താൾ കണ്ടു കിട്ടിയുണ്ട്. ആംഗലം en:Nationalism ആയാണ് കാണുന്നത്.--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഫെഡറേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Federation--അജയ് (സംവാദം) 18:10, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

അതിർത്തിത്തർക്കങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of territorial disputes--അജയ് (സംവാദം) 18:11, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സൂക്ഷ്മരാജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Micronation--അജയ് (സംവാദം) 18:12, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ദേശം/നേഷൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nation--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ആശ്രിതപ്രദേശം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dependent territory--അജയ് (സംവാദം) 05:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

വിശ്വാസം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Faith--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:26, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Boatmail Express[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Boatmail Express--Arjunkmohan അവ (സംവാദം) 18:09, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

വാണിജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  trade--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് താളുമായി ലിങ്ക് ചെതിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രേഡ് എന്ന ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. --അജയ് (സംവാദം) 05:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

കച്ചവടം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marketing--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:41, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

നിലവിലുള്ള ലേഖനം ബിസിനസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്ന ലേഖനം മലയാളത്തിൽ ആകാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:46, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC) വിപണനം എന്ന ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനെ വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരെ--ദിനേശ് വെള്ളക്കാട്ട്:സം‌വാദം 18:47, 25 ജൂൺ 2018 (UTC)Reply[reply]

Economy[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economy--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:58, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അല്ലേ - Irvin Calicut....ഇർവിനോട് സംവദിക്കാൻ 09:02, 22 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Parenting[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Parenting--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

കീടം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:48, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

pest എന്നതിന്റെ മലയാളം ക്ഷുദ്രജീവി എന്നാണോ?

  1. ref-ക്ഷുദ്രജീവനാശിനി--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

നിലവിലുള്ള മലയാളം തിരിച്ചുവിടൽ പ്രാണി എന്ന ലേഖനത്തിലേയ്ക്കാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന താളുമായാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ്:  Pest (organism) എന്ന ലേഖനവുമായി കീടം എന്ന താൾ ഉണ്ടാക്കി ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. --അജയ് (സംവാദം) 05:49, 20 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Supercontinent[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supercontinent--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സോവറൈൻ മിലിറ്ററി ഓർഡർ ഓഫ് മാൾട്ട[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sovereign Military Order of Malta--അജയ് (സംവാദം) 18:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഡാനിഷ് സാമ്രാജ്യം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Rigsfællesskabet--അജയ് (സംവാദം) 18:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Marathi people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marathi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 06:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Winter War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Winter War--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]


ഫ്രാൻസ്-പാകിസ്താൻ ആണവോർജ പദ്ധതി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  France–Pakistan Atomic Energy Framework--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Eighty Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Eighty Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:52, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

French Revolutionary Wars[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  French Revolutionary Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Napoleonic Wars[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Napoleonic Wars--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:54, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Nine Years' War[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Nine Years' War--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:00, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

World war[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World war--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:02, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

World War III[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  World War III--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:04, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ശാസ്ത്രജ്ഞൻ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Scientist--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:38, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Government in exile--അജയ് (സംവാദം) 14:48, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

തലക്കെട്ട് പ്രവാസഭരണകൂടങ്ങൾ എന്നുവേണോ? --അജയ് (സംവാദം) 05:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Presidencies and provinces of British India[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Presidencies and provinces of British India--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:19, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Colony of Aden[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Colony of Aden--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:40, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ബർമ്മയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British rule in Burma--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:43, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

പരിമിതമായ അംഗീകാരം മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of states with limited recognition--അജയ് (സംവാദം) 12:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ രാജ്യം തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of autonomous areas by country--അജയ് (സംവാദം) 12:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇന്ത്യയുടെ പേരുകൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Names of India--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Indies[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indies--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:31, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Fast food[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Fast food--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

പപ്സ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Curry puff--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:07, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇന്ത്യൻ ഓംലെറ്റ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Indian omelette--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:45, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ടിൻഡൗഫ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Tindouf--അജയ് (സംവാദം) 16:30, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

List of Indian snack foods[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  List of Indian snack foods--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  International Olympic Committee--അജയ് (സംവാദം) 05:28, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ചൈനീസ് തായ്പേയ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Chinese Taipei--അജയ് (സംവാദം) 05:29, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Hill station[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hill station--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

പ്രവാസം‍[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Immigration--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:27, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Standard language[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Standard language--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:37, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Malayic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Malayic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:40, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Austronesia[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Austronesia--Arjunkmohan (സംവാദം) 13:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

മാർഷലീസ് ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Marshallese language--അജയ് (സംവാദം) 13:54, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Purnima (day)[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Purnima (day)--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:51, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Hindu calendar[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindu calendar--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:58, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

മൗറീഷ്യൻ ക്രിയോൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mauritian Creole--അജയ് (സംവാദം) 10:13, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

മൊനേഗാസ്ക് ഡയലക്റ്റ്[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Monegasque dialect--അജയ് (സംവാദം) 10:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

യാൻബിൻ കൊറിയൻ സ്വയംഭരണ പ്രിഫക്ചർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Yanbian Korean Autonomous Prefecture--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:07, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Javanese script[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Javanese script--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Slavic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

East Slavic languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  East Slavic languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 17:22, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Bantu peoples[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bantu peoples--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:02, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Ethnic group[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ethnic group--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:03, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Politician[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Politician--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:17, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Predation[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Predation--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:31, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Ether[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ether--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:54, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC) ‌Reply[reply]

Southern Africa[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Southern Africa--Arjunkmohan (സംവാദം) 07:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Principality of Catalonia[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Principality of Catalonia--Arjunkmohan (സംവാദം) 08:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Mediterranean Basin[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Mediterranean Basin--Arjunkmohan (സംവാദം) 09:24, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

British Indian Ocean Territory[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  British Indian Ocean Territory--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ജീവജാലം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Biota (ecology)--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:32, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

പ്രതിഭാസം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Phenomenon----Arjunkmohan (സംവാദം) 19:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സ്റ്റാലക്റ്റൈറ്റ്[തിരുത്തുക]

അഭിഷേക് ദാസ്.ജി.എച്ച്. ( സംവാദം ) 09:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Stalactite അല്ലേ--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ഇന്ത്യയിലെ ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  History of the Jews in India--Arjunkmohan (സംവാദം) 12:02, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

ധാന്യപ്പൊടി[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flour--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Hindi languages[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Hindi languages--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Community[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Community--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:01, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

Supervolcano[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Supervolcano--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014 (UTC)Reply[reply]

സിന്ധി ജനത[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Sindhi people--Arjunkmohan (സംവാദം) 15:59, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Economic planning--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:53, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

മോണ്ടനെഗ്രിൻ ഭാഷ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Montenegrin language--അജയ് (സംവാദം) 16:09, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഹ്രസ്വചലച്ചിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Short film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:29, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

ഡോക്യുമെന്ററി ചലച്ചിത്രം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Documentary film--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Bengali people[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bengali people--Arjunkmohan (സംവാദം) 10:42, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

അഭിമുഖം [തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Interview--Arjunkmohan (സംവാദം) 11:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Population[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Population--Arjunkmohan (സംവാദം) 14:41, 3 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Dermatophytosis[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Dermatophytosis--Arjunkmohan (സംവാദം) 18:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Islam and animals[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Islam and animals--Arjunkmohan (സംവാദം) 19:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTCUTC)

Flightless bird[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Flightless bird--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:53, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

തെരുവ് [തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Street--Arjunkmohan (സംവാദം) 20:49, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

ചുവന്ന പന[തിരുത്തുക]

(സിർട്ടോസ്റ്റാക്കിസ് റെൻഡ)--Apnarahman 03:16, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)

Ketone[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Ketone--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:48, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

വിസർജ്ജനം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Excretion--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:34, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Organic compound[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Organic compound--Arjunkmohan (സംവാദം) 01:42, 16 ഒക്ടോബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Neighbourhood[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Neighbourhood--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Suburb[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Suburb--Arjunkmohan (സംവാദം) 03:58, 22 നവംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Edible mushroom[തിരുത്തുക]

--117.216.84.14 15:28, 7 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Bodoland[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Bodoland--Arjunkmohan (സംവാദം) 16:23, 16 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

Chromecast[തിരുത്തുക]

--Vinayaraj (സംവാദം) 02:09, 23 ഡിസംബർ 2014 (UTC)Reply[reply]

ആസ്തി - ബാദ്ധ്യതാ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

സഹായ മേശയിൽ വന്നത് : meaning of profit and loss account and balancesheet — ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Binuprakash (സംവാദംസംഭാവനകൾ) --Adv.tksujith (സംവാദം) 02:10, 31 മേയ് 2015 (UTC)Reply[reply]

This means Assets and Liabilities [Not P & L account] Shaheer Mannil [shaheerkerrala@gmail.com]

Neomura[തിരുത്തുക]

en:Neomura-- 117.203.91.244 17:07, 21 ജൂലൈ 2015 (UTC)Reply[reply]

ആയുർവേദത്തിലെ വാക്കുകൾ[തിരുത്തുക]

അറിവുള്ളവർ ആരെങ്കിലും കൈവയ്ക്കുമോ, മിക്ക ഔഷധസസ്യലേഖനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ.--Vinayaraj (സംവാദം) 02:10, 22 ജനുവരി 2016 (UTC) രസം
ഗുണം
വീര്യം
വിപാകം
കടു
തിക്തം
രൂക്ഷം
കഘു
തീക്ഷ്ണം
ഉഷ്ണം
കഷായംReply[reply]

നിക്കാഹ് മിസ്യാർ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം w:en:Nikah Misyar

അധ്യാപക പരിശീലന കോഴ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഡിപ്ലോമ ഇൻ എജ്യുക്കേഷൻ - ഡിഎഡ്

ഉപകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. ഫ്ലിപ്പ് ചാർട്ട്
  2. മൈൻഡ് മാപ്പ്
  3. വെള്ള ബോർഡ്

ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ വ്യാകരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു ലേഖനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്‌. (തീരെ ചെറിയ ലേഖനം അല്ല. അത്യാവശ്യം വിവരങ്ങൾ ഉള്ളത്.) English grammar (ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിപീഡിയ). അരുൺ സുനിൽ കൊല്ലം (സംവാദം) 11:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2016 (UTC)Reply[reply]

സോണ[തിരുത്തുക]

ഫിന്നിക് പാരമ്പര്യ ചികിത്സാരീതി Sauna --59.97.201.214 05:28, 27 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

ബഹുകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Multicellular organism--117.221.146.111 04:38, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC

ഏകകോശജീവികൾ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Unicellular organism--117.221.146.111 04:40, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

Non-vascular plant[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Non-vascular plant--117.221.146.111 04:46, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

ഹരിത ആൽഗ[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Green algae--117.221.146.111 04:51, 28 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

ജഡ്ജി[തിരുത്തുക]

Judge--59.97.202.68 12:06, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)Reply[reply]

ക്യൂൻ ഓഫ് ആൻറീസ് (Puya raimondii)[തിരുത്തുക]

Request[തിരുത്തുക]

Greetings.

Could you create the articles [ ടി രാമചന്ദ്രൻ(കഥാകൃത്ത്)] in Malayalam?

Thank you.— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് 31.200.17.200 (സംവാദംസംഭാവനകൾ) 15:20, ഒക്ടോബർ 11, 2016 (UTC) (പകർത്തിയൊട്ടിച്ചത്) --Arjunkmohan (സംവാദം) 12:22, 11 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)Reply[reply]

പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനം[തിരുത്തുക]

പാർലമെന്റ് ശീതകാലസമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് നവംബർ 16 തുടക്കമെന്ന് അറിയുന്നു. ആയതിനെകുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ--— ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് എലവഞ്ചേരി സഖാവ് (സംവാദംസംഭാവനകൾ)

ചെർപ്ലേരി ശിവക്ഷേത്രം പുഞ്ചപ്പ്‍ാടം പാലക്കാട്[തിരുത്തുക]

മാമ്പള്ളി[തിരുത്തുക]

മാമ്പള്ളി പട്ടയം എന്ന പേരിൽ ലേഖനം നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ മാമ്പള്ളി എന്ന പേരിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. Sahrudayan (സംവാദം) 00:52, 13 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

Noor Inayat Khan[തിരുത്തുക]

Noor Inayat Khan --Vinayaraj (സംവാദം) 15:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[reply]

വീരാളിപ്പട്ട്[തിരുത്തുക]

വീരാളിപ്പട്ട് --Deepa Chandran2014 (സംവാദം) 08:22, 17 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC) ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇതേ പേരിലുള്ള മലയാള സിനിമയുടെ പേജാണ്.Reply[reply]

മോസി-ഓയ-തുന്യ ദേശീയോദ്യാനം[തിരുത്തുക]

Mosi-oa-Tunya National Park -- മാളികവീട് (സംവാദം) 09:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2018 (UTC)Reply[reply]

കുരിശിങ്കൽ ഓമനപ്പിള്ള[തിരുത്തുക]

Reiwa Era&Mode Gakuen Cocoon Tower[തിരുത്തുക]

ഇംഗ്ലീഷ്:  Reiwa&ഇംഗ്ലീഷ്:  Mode Gakuen Cocoon Tower--オムジー (സംവാദം) 28 May 2019

രസാദിഗുണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ പലലേഖനങ്ങളിലും കാണുന്നൊരു വാക്കാണ് രസാദിഗുണങ്ങൾ. എന്താണ് ഇതുകൊ/ണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഈ പേരിൽ ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.--Vinayaraj (സംവാദം) 15:07, 11 മേയ് 2020 (UTC)Reply[reply]

പട്ടിക[തിരുത്തുക]

Wikipedia:List of Wikipedians by number of edits ഈ പേജിന്റെ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ഒരു പട്ടികയുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ? 50 ഭാഷകളിലെ വിക്കിപീഡിയകളിൽ ഇത്തരം പേജുകൾ ഉണ്ട്.Gnoeee, Ranjithsiji, Praveenp, Manuspanicker, Adithyak1997, Razimantv. Akhiljaxxn (സംവാദം) 10:37, 31 മേയ് 2020 (UTC)Reply[reply]

എന്റെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ താൾ മലയാളം വിക്കിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതിയാവും എന്ന് തോനുന്നു. Adithyak1997 (സംവാദം) 11:14, 31 മേയ് 2020 (UTC)Reply[reply]
Yes check.svg താൾ സൃഷ്ടിച്ചു. Adithyak1997 (സംവാദം) 14:44, 1 ജൂൺ 2020 (UTC)Reply[reply]

വെഡ്ജ്-ടെയിൽഡ് കഴുകൻ[തിരുത്തുക]

ഈ പക്ഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം തുടങ്ങാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.Malikaveedu (സംവാദം) 02:51, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)Reply[reply]

ടാസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി[തിരുത്തുക]

ടാസ്മാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ലേഖനം തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.Malikaveedu (സംവാദം) 03:07, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020 (UTC)