വിക്കിപീഡിയ:യന്ത്രങ്ങൾ/അംഗീകാരത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ/അംഗീകരിച്ചവ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അംഗീകരിച്ച അപേക്ഷകൾ[തിരുത്തുക]

  • Approved requests
  • അംഗീകാരം ലഭിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം:

മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]


മറ്റുള്ളവ[തിരുത്തുക]