വിക്കിപീഡിയ:പഞ്ചായത്ത് (വാർത്തകൾ)/പത്തായം 2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search


Help for translate[തിരുത്തുക]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to Malayalam? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki. Xaris333 (സംവാദം) 02:05, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015 (UTC)Reply[reply]


ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമ്മേളനം - 2016[തിരുത്തുക]

നമസ്കാരം,

ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വിക്കി സമ്മേളനം 2011 ലാണ് നടന്നത്. വിക്കിമീഡിയയുടെ പതിനാല് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഏക ഇന്ത്യൻ വിക്കി സമ്മേളനമായിരുന്നു ഇത്.

ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമ്മേളനം 2016 (WCI 2016) എന്ന ആശയം വിക്കിമാനിയ 2015 ൽ നടന്ന ഇന്റിക്ക് അനൗപചാരിക ഒത്തുചേരലിലെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. വിക്കിമാനിയ 2019-ന് ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു മുന്നോടിയായാണ് ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. വിക്കിമാനിയ വിജയകരമായി നടത്തുവാനായി, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷയിലും പെട്ട വിക്കിമീഡിയ് സമൂഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമായി. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ആദ്യം ഒരു ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമ്മേളനം നടത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തുടക്കം. ഇതു നമ്മുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതകളും തിരിച്ചറിയാനും, വിക്കിമാനിയ 2019-നു വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും നമ്മെ സജ്ജമാക്കൂം. ഈ സമ്മേളനം നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളിലെ എകത പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് :) അതിനാൽ എല്ലാ ഇന്റിക്ക് ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളും അവയുടെ പ്രസരിപ്പും, ശക്തിയും, ഒരുമയും തെളിയിക്കുവാനുള്ള അവസരമായി ഈ സമ്മേളനത്തെ കണക്കാക്കി ദയവായി സന്നദ്ധപ്രവർത്തനത്തിനായി ഇവിടെ പങ്കചേരുക.

ആദരവോടെ,

ഇന്ത്യൻ വിക്കിസമ്മേളനം 2016 സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ

--നത (സംവാദം) 20:09, 15 സെപ്റ്റംബർ 2015 (UTC)Reply[reply]

UPDATE: 2015 Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest[തിരുത്തുക]

Hello,
Apologies for writing in English, please feel free to translate this message to your language. Earlier, we announced in the mailing lists informing you all about the 2015 Global Congress on Intellectual Property and the Public Interest that is going to be held between 15 and 17 December at National Law University, Delhi. 10 Wikimedians from various Indian language Wikimedia communities and Indian English Wikipedia/Wikimedia community will be selected to attend this event where the event is aimed at helping them to work on various policy level works for their respective communities.

So far, from your community we have got one nomination. We would like more applications from your community from which you would be selecting only one participant by endorsing. Please edit the subsections below and endorse the applicant you think should be representing your community in the event. We also encourage more applicants, especially more female applicants, to apply and share their application with other fellow Wikimedians in your language community for endorsements. Though we understand it is quite difficult to assess one’s contribution on the basis of endorsements

Last date of nomination/endorsement is: 15 November 2015, 23:59 (IST) Tito Dutta (Talk) 12:56, 9 നവംബർ 2015 (UTC)Reply[reply]

User:Viswaprabha[തിരുത്തുക]

Endorsements[തിരുത്തുക]

Highlight or Discuss your community issues in CIS-A2K's policy handbook[തിരുത്തുക]

Hello,
Currently at CIS-A2K, we are working on a handbook called "Indic Wikipedia Policies and Guidelines Handbook" where we are discussing a number of things such as: Creating new policies, Modifying existing ones; and to explain these we had to discuss Village Pump, Consensus etc. The book is in English, but we hope to translate and print the book in a few Indian languages.

Now,

a) We are eager to add your frequently asked questions on policies and guidelines, and discuss the difficulties you are facing to manage, enforce or deal with any policy on your Wikipedia.

For this reason, we are inviting you to ask questions or discuss things related to your Wikipedia's policies and guidelines.

Selected questions or discussions will be published in our handbook and askers/participants will be given credits in the book.

and/or

b) We are also inviting you to preview the handbook and give your feedback to improve it.

Please fill this form and let us know if you want to join this survey

Regards. --Tito Dutta (Talk) 09:34, 17 നവംബർ 2015 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter 2016 March[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their March 2016 newsletter. The edition includes details about these topics:

 1. CIS-A2K's work-plan for the year 2016-2017
 2. National-level Wikipedia Education Program review workshop conducted in Bangalore in mid-January;
 3. BHASHA-Indian Languages Digital Festival event and CIS-A2K's participation;
 4. A learning pattern describing the importance of storytelling over demonstration in a Wikipedia outreach;

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:58, 13 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)Reply[reply]

WikiConference India 2016 Update[തിരുത്തുക]

Hi,

After an elaborate community participation process, we are planning to host Wikiconference India 2016 in Chandigarh during August 5, 6 and 7.

Please help us by

We will be calling applications for travel scholarship and paper presentations soon.

We look forward to your contribution in making this conference successful. Please sign up to our mailing list and follow the discussion in Meta for updates.

Thanks.

--Ravidreams (സംവാദം) 20:48, 27 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC)Reply[reply]

WikiConference India 2016 team.

As a stakeholder of the Wikimedia India community in India, please express your support and comments regarding the selection of host city, date and other aspects of this conference planning.

Support[തിരുത്തുക]

Neutral[തിരുത്തുക]

Oppose[തിരുത്തുക]

Comments[തിരുത്തുക]

Train-the-Trainer and MediaWiki Training: Capacity building initiatives for the Wikimedia community[തിരുത്തുക]

Sticky note - Train-the-trainer.png

Like the previous years [1][2] CIS-A2K is planning for a capacity building activity for the Indic-language Wikimedia communities this year. This 3-4 day event, that is planned to be organized in Bengaluru, will include several parallel training sessions. The general sessions will broadly include:

 • How to conduct Wikimedia outreach (workshops, GLAM activities, edit-a-thons)
 • Ways to groom new contributors
 • Advanced Wikipedia editing and Wikipedia policy and guidelines

Similarly, the MediaWiki training will include:

 • MediaWiki - installation, analysis, understanding
 • Working with MediaWiki
 • How bots work on Wikimedia projects with an emphasis on pywikibot
 • Bug triage, bug life cycle, raising a bug, fixing a bug
 • General overview of FOSS, Openness, social media, Copyright, Creative Commons

We are looking forward to nominate yourself or nominate any other member of your community to participate in this event. We will be selecting the participants based on the community recommendation. We are looking forward to hearing your inputs on the program design and anything in particular that you would like to see.

Please note that the Wikimedians who have not attended the previous iterations of this training will be given more preference.
You can learn more about the event here.

Footnotes[തിരുത്തുക]

 1. Train-the-Trainer
 2. MediaWiki Training

Thanks. -- CIS-A2K (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:59, 30 ഏപ്രിൽ 2016 (UTC))Reply[reply]

Apply for WikiConference India 2016 scholarships[തിരുത്തുക]

Hi,

You are requested to translate this message into your local language.

WikiConference India 2016 is being organized in Chandigarh during August 5, 6 and 7.

Scholarship Applications for WCI2016 are open from now till 31st May 2016.

You can check this link for more information regarding selection process and criteria.

You can fill the application form by clicking on this link.

Thanks.

--Satdeep Gill (സംവാദം) 18:33, 11 മേയ് 2016 (UTC)Reply[reply]

WikiConference India 2016 team.

CIS-A2K April 2016 Newsletter[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their April 2016 newsletter. The edition includes details about these topics:

 1. Edit-a-thon organised at Christ University, Bangalore to celebrate Women’s Day;
 2. Celebrating the 13th anniversary of Kannada Wikipedia;
 3. Odia-language Women’s History Month edit-a-thons;
 4. Upcoming 14th birth anniversary of Odia Wikipedia;

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:41, 23 മേയ് 2016 (UTC)Reply[reply]

Train-the-Trainer 2016: Event details and invitation to apply[തിരുത്തുക]

Greetings from CIS-A2K,

It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer 2016 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 15-17 June, Bangalore.

Train-the-Trainer programme was conceptualised in order to bridge the gap between wiki volunteers/enthusiasts who would like to conduct off reach activities and have been discouraged due to non availability of resources and support. The three day residential event will include presentations by the participants regarding a plan to improve their wiki-projects, expert sessions about conducting effective outreach activities, best practices from the global wiki communities, revised grant structure of WMF, activities to understand WMF strategy and vision, understanding global metrics and coming up with a concrete plan by participants in association with A2K to improve their wiki-projects.

A2K invites Wikimedians to apply for this programme. Participants will be selected based on their on wiki and off wiki activities and their responses to the questions asked in the Google form. Selected participants are required to finish pre-work assigned to them without fail. Please fill the Google form given below and write to us at tanveer@cis-india.org, tito@cis-india.org and rahim@cis-india.org for more details.

Regards, --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:37, 23 മേയ് 2016 (UTC)Reply[reply]

 • Apologies, the dates for Train-the-Trainer 2016 have slightly been changed (we have made changes in the message above), the event will be held on 15-17 June 2016 in Bangalore.
CIS-A2K would like to groom new leadership and sustain existing initiatives in the community. In order to fulfil this objectives, preference will be given to Wikimedians who are applying for the first time.Please fill this form if you have not done yet. Please keep on checking the event page for further updates or contact tanveer@cis-india.org, rahim@cis-india.org or me at tito@cis-india.org --Tito Dutta (Talk) 09:35, 25 മേയ് 2016 (UTC)Reply[reply]

JavaScript[തിരുത്തുക]

Hi. I can see that this project has old JavaScript that needs to be updated. I would happily make the required updates myself, but I would have to – at least temporarily – become an admin here to do that (because the relevant pages are in the MediaWiki namespace). I have already made these updates on a number of other projects, so it would be very easy for me to do this. If no one does anything, some JavaScript-related tools will break later this year. If you want me to make these updates, you can grant me admin rights and I will make the updates as soon as I can. Nirmos (സംവാദം) 05:26, 4 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[reply]

Train-the-Trainer 2016 updates[തിരുത്തുക]

Sticky note - Train-the-trainer.png

Greetings from CIS-A2K,
List of selected participants for Train-the-Trainer 2016 has been published here.
Following criteria were followed while making the selection:

 1. On Wiki and Off Wiki participation and contribution.
 2. Not more than two participants from a language community.
 3. Application form
 4. First time participants were given preference over Wikimedians who have already participated.

Due to the incredibly large number of applications that we received it would be difficult for us to write to all applicants individually. Please write to us if there are any queries. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 12:25, 5 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[reply]

Wiki Loves Earth India 2016[തിരുത്തുക]

WLE Austria Logo.svg

Greetings from Wikimedia India
Wiki Loves Earth (WLE) is an international photography competition on Wikimedia Commons for use on Wikipedia and other project websites of the Wikimedia Foundation. Wikimedia India is running this competition in India. We are delighted to share our early success, within 15 days we have received more than 15000 images, averaging a thousand images per-day. Some of the images received have helped us improve the picture quality of India’s flora and fauna, which are then being shared on Wikipedia and its sister projects.

India’s natural diversity remains incredible your support and suggestions would help us record images of India’s unique eco-systems. We seek your support to make this event reach new heights. India has a vibrant photography community and we hope to significantly increase Indian Natural heritage related photographs on Commons through this contest campaign.

We seek your community support in spreading awareness about this competition amongst your family and friends who aren’t Wikimedia’s, contribution yourself and at last using images for your respective languages to build Wikipedia and its sister projects richer and exemplified.

Please find more details on this link: Wiki Loves Earth 2016 in India.

For any doubts, please feel free to email us at wikilovesearth2016@gmail.com and you may follow us on Facebook here. -- User:Abhinav619 via MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:34, 18 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[reply]

WikiConference India 2016 - Call for papers/abstracts[തിരുത്തുക]

Wiki conference 2016 logo v2.png

Hello,
Here is an important update from WikiConference India 2016. The call for abstracts/proposals for WikiConference India opens today. If you are interested to submit your paper, please do so. To know more details please check this page. If you have question(s), please ask us here. Thanks and regards. -- WikiConference India 2016 organizing team sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:49, 22 ജൂൺ 2016 (UTC)Reply[reply]

Punjab Edit-a-thon : WikiConference India 2016[തിരുത്തുക]

Wiki conference 2016 logo v2.png

Hello Smiley.svg
Greetings from WikiConference India team.

An edit-a-thon is being conducted with an aim to create or improve articles related to Punjab. This edit-a-thon is a part of WikiConference India 2016. You and your community are cordially invited to join this edit-a-thon as participants or co-ordinators. This will be our gift for the Chandigarh team which is hosting us for the conference. The community that adds most number of words or bytes to the articles will be awarded a trophy during the conference!

Participate or learn more here.

Thank you. -- WikiConference India team (Discuss) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:15, 2 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter : May and June[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their consolidated newsletter for the months of May and June, 2016. The edition includes details about these topics:

 • Train-the-trainer and MediaWiki training for Indian language Wikimedians
 • Wikimedia Community celebrates birthdays of Odia Wikipedia, Odia Wiktionary and Punjabi Wikipedia
 • Programme reports of outreach, education programmes and community engagement programmes
 • Event announcements and press releases
 • Upcoming events (WikiConference India 2016)
 • Articles and blogs, and media coverage

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. -- CIS-A2K (talk) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:37, 14 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

Olympics Edit-a-ton[തിരുത്തുക]

Dear Friends & Wikipedians, Celebrate the world's biggest sporting festival on Wikipedia. The Rio Olympics Edit-a-Ton aims to pay tribute to Indian athletes and sportsperson who represent India at Olympics. Please find more details here. Looking forward to your participation. Thank you Abhinav619 sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:28, 29 ജൂലൈ 2016 (UTC)Reply[reply]

Why Rio Olympics 2016 Matters for India[തിരുത്തുക]

While India struggled to win medals, ending its tally with just two medals, there had been some spectacular performances. Abhinav Bindra, Jitu Rai were only marginally short at conceiving medals, while Saina-Bopana reached till the Bronze medal match, Depika Kumari lost to the world's best. At the most, Indian Hockey contingent reached the knock-out stage after so many years.

Let us keep doing our bit, Tokoyo 2020 Olympics would definitely bring more medals to India. The India At Rio Olympics 2016 is still in progress. Let's keep building it. Thank You. --Abhinav619 (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 15:57, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC))Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter: July 2016[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of July 2016. The edition includes details about these topics:

 • Event announcement: Tools orientation session for Telugu Wikimedians of Hyderabad
 • Programme reports of outreach, education programmes and community engagement programmes
 • Ongoing event: India at Rio Olympics 2016 edit-a-thon.
 • Program reports: Edit-a-thon to improve Kannada-language science-related Wikipedia articles, Training-the-trainer programme and MediaWiki training at Pune
 • Articles and blogs, and media coverage

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here. MediaWiki message delivery (സംവാദം) 20:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC)Reply[reply]

Wiki Loves Monuments 2016 in India[തിരുത്തുക]

Greetings from Wikimedia India! Wiki Loves Monuments in India is an upcoming photo competition, part of the bigger Wiki Loves Monuments 2016. We welcome you all to be part of it, as participants and as volunteers. The aim of the contest is to ask the general public—readers and users of Wikipedia, photographers, hobbyists, etc.—to take pictures of cultural heritage monuments and upload them to Wikimedia Commons for use on Wikipedia and its sister projects. This in turn would lead to creation of new articles along with development of new articles in Indian languages.

We seek your support to make this event a grand success ! Please sign up here -- Abhinav619 (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:49, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2016 (UTC))Reply[reply]

ഓണം വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു[തിരുത്തുക]

ഓണം വിക്കിമീഡിയയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു പരിപാടി തുടങ്ങാനായി ആലോചിക്കുന്നു. ഓണവും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിദ്ധ്യവും ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ കോമൺസിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അപ്ലോഡ് യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോമൺസിൽ കാമ്പയിൻ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായി അവിടെ കാര്യനിർവാഹകരായുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നു--രൺജിത്ത് സിജി {Ranjithsiji} 03:27, 1 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)Reply[reply]

WP:Onam_loves_Wikimedia എന്ന പേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

CIS-A2K Newsletter August 2016[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of August 2016. The edition includes details about these topics:

 • Event announcement: Tools orientation session for Telugu Wikimedians of Hyderabad
 • Programme reports of outreach, education programmes and community engagement programmes
 • Ongoing event: India at Rio Olympics 2016 edit-a-thon.
 • Program reports: Edit-a-thon to improve Kannada-language science-related Wikipedia articles, Training-the-trainer programme and MediaWiki training at Pune
 • Articles and blogs, and media coverage

Please read the complete newsletter here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:24, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016 (UTC)
If you want to subscribe/unsubscibe this newsletter, click here. Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter September 2016[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of September 2016. The edition includes details about these topics:

 • Gender gap study: Another 5 Years: What Have We Learned about the Wikipedia Gender Gap and What Has Been Done?
 • Program report: Wikiwomen’s Meetup at St. Agnes College Explores Potentials and Plans of Women Editors in Mangalore, Karnataka
 • Program report: A workshop to improve Telugu Wikipedia articles on Nobel laureates
 • Article: ସଫ୍ଟଓଏର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ: ଆମ ହାତେ ଆମ କୋଡ଼ ଲେଖିବା

Please read the complete newsletter here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 06:15, 19 ഒക്ടോബർ 2016 (UTC)
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter October 2016[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of October 2016. The edition includes details about these topics:

 • Blog post Wikipedia Asian Month — 2016 iteration starts on 1 November — a revisit
 • Program report: Impact Report form for the Annual Program Grant
 • Program report: Kannada Wikipedia Education Program at Christ university: Work so far
 • Article: What Indian Language Wikipedias can do for Greater Open Access in India
 • Article: What Indian Language Wikipedias can do for Greater Open Access in India
 • . . . and more

Please read the complete newsletter here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:18, 21 നവംബർ 2016 (UTC)
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. Reply[reply]

വിക്കിപീഡിയ ജ്യോതിഷം (ഏപ്രിൽ 2018)[തിരുത്തുക]

മാർച്ച് മാസം 840 പുതിയ താളുകൾ വന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ മാസാവസാനത്തോടുകൂടി 55,666 താളുകൾ ഉണ്ട്. ഡെപ്ത് 220 ആണ്.

മലയാളം വിക്കിപീഡിയിൽ ഓരോ മാസവും ചേർക്കപ്പെട്ട പുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ എണ്ണം

2018 മാർച്ച് മാസത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ട താളുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും:

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഥാർത്ഥം
55,567 55,224 55,196 55,674 55,723 55,666
ജ്യോതിഷം വാർത്തകളുടെ
പഴയ ലക്കങ്ങൾ
സംവാദ നിലവറ
മാസം കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 24 മാസത്തെ വളർച്ചാനിരക്ക് പിന്തുടർന്നാൽ
ഏപ്രിൽ 2018 56,301 56,102 55,706 56,168 56,325
മേയ് 2018 57,073 56,808 56,146 56,683 56,928
ജൂൺ 2018 57,754 57,497 56,549 57,213 57,515
ജൂലൈ 2018 58,495 58,106 57,064 57,718 58,071
ഓഗസ്റ്റ് 2018 59,196 58,761 57,614 58,190 58,606
സെപ്റ്റംബർ 2018 59,924 59,374 58,151 58,633 59,155
ഒക്ടോബർ 2018 60,634 60,057 58,655 59,099 59,678
നവംബർ 2018 61,356 60,687 59,146 59,615 60,220
ഡിസംബർ 2018 62,070 61,322 59,608 60,114 60,777
ജനുവരി 2019 62,790 61,972 60,029 60,691 61,317
ഫെബ്രുവരി 2019 63,506 62,615 60,491 61,285 61,837
മാർച്ച് 2019 64,224 63,263 60,959 61,861 62,342

--ജേക്കബ് (സംവാദം) 03:46, 1 ഏപ്രിൽ 2018 (UTC)Reply[reply]

Wiki Speaks Your Language[തിരുത്തുക]

Wiki Speaks Your Language logo.svg

Hello all and sorry for writing this message in English. It is my pleasure to inform you about the launch of the Wiki Speaks Your Language initiative with the goal of enriching the Wikimedia projects with freely licenced audio (and video) files documenting spoken examples of every language, language variety and dialect in the world.

The idea originates from the curiosity of many readers viewing language articles not only to read about the language but also to hear how does it sound. In most of the cases, our language articles lack such files and readers usually end up searching videos on YouTube, notwithstanding that we have the capacity as a movement and the resources to meet their wish.

The initiative lists three possible ways of acquiring the freely licenced audio (and video) files: 1) by adapting existing audio and video files on Wikimedia Commons (mostly from the Spoken Wikipedia projects), 2) by liberating existing audio and video files from the repositories of GLAM and educational institutions, and 3) by engaging Wikimedia communities, GLAM and educational institutions in the recording of new audio and video files.

In the first phase of the initiative, the easiest way to start is by working with the resources we already have and therefore my proposal and kind request to the Malayalam Wikipedia community is to get involved in adapting existing videos from the Spoken Wikipedia project. There are some useful tips on what the existing files should be adapted to. The adapted files should be categorised under "Category:Wiki Speaks Malayalam", tagged with WSYL template and added to the list of languages.

Best regards.--Kiril Simeonovski (സംവാദം) 15:41, 15 ജനുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

Invitation for Office Hours with WMF's Global Reach team[തിരുത്തുക]

Hi,

On behalf of Wikimedia Foundation’s Global Reach Team, we would like to invite all the South Asian Wikimedia communities to our office hours to discuss our work in the region.

Meeting Details

Date: Thursday, 19th January 2017

Time: 16:00 UTC/21:30 IST

Duration: 1 hour

Language: English

Google Hangout Location:

https://hangouts.google.com/hangouts/_/ytl/w5sE6IZTXERWH0VvKtDRiAm9WE1eZ5mYcnQm0h7dHok=?hl=en_US&authuser=0

If you are not able to join the hangout, you can watch the live stream with a few seconds lag at

https://www.youtube.com/watch?v=qD-VCpQkVSk

Etherpad: https://etherpad.wikimedia.org/p/Global_Reach_South_Asia_Office_Hours

Agenda

 • Introduction of Global Reach Team and office hours
 • Research around New Readers and our partnership themes
 • Feedback for next office hours
 • Q&A

We plan to hold these office hours at regular intervals. FYI, office hours for South East Asia and Central Asia/Eastern Europe will be held separately; given the size of communities, we needed to break down the regions.

Please feel free to add your questions, comments, and expectations in the Etherpad document shared above. You can also reach out to sgupta@wikimedia.org and rayyakkannu@wikimedia.org for any clarification. Please help us translate and share this invitation in community social media channels to spread the word.

Thanks,

Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation --16:23, 17 ജനുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

We thank everyone for participating in the Office hours with WMF's Global Reach team. Meeting notes can be found here. You can also watch the YouTube recording here.
--Ravishankar Ayyakkannu, Manager, Strategic Partnerships, Asia, Wikimedia Foundation. 10:16, 1 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

Train-the-Trainer 2017: Invitation to participate[തിരുത്തുക]

Sorry for writing in English, please translate this message to your language, if possible

Hello,
It gives us great pleasure to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2017 programme organised by CIS-A2K is going to be held from 20-22 February 2017.

What is TTT?
Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015 and 2016.

Who should join?

 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • An editor must have 500+ edits.
 • Anyone who have already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please see more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so: CIS-A2K/Events/Train the Trainer Program/2017

If you have any question, please let us know.
Regards. Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:35, 18 ജനുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

MediaWiki Training 2017: Invitation to participate[തിരുത്തുക]

MediaWiki logo 1.png

Hello,
We are glad to inform that MediaWiki Training or MWT 2017 is going to be conducted between 24-26 February 2017 at Bangalore.

MWT is a residential training workshop that attempts to groom technical leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We invite active Indian Wikimedia community members to participate in this workshop.

Please find details about this event here.

Let us know if you have any question.
Regards. -- Tito Dutta (CIS-A2K) sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:25, 21 ജനുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

Train-the-Trainer 2017 and Malayalam Wikipedia representation[തിരുത്തുക]

Hello,
You may be aware that Train-the-Trainer (TTT) 2017 will be conducted between 20 and 23 February in Bangalore. TTT attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community members. We have received applications from all over India, and even from outside of the country. We are delighted to inform you that we have got a very good number of applications from Malayalam Wikipedia. As we have received a large number of good applications from the Malayalam Wikipedia, it is becoming difficult for us to select the best candidates. We think the experienced Wikipedians of this Wikipedia may help to select the best participants.

Therefore, we are requesting the active and experienced Wikipedians of this community to suggest two participants from the applicants' list below, who you think, should participate in TTT 2017. Please read this page for more details about requirement and event details.

We have received nominations from:

 1. User:Sidheeq
 2. User:Sugeesh
 3. User:Fotokannan
 4. User:Jithinrajtk
 5. User:Shagil Kannur
 6. User:Rajeshodayanchal
 7. User:Ovmanjusha
 8. User:Lalsinbox
 9. User:Bluemangoa2z

Please let us know if you have any question(s). --Tito Dutta (Talk) 18:48, 4 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

If the applications from Malayalam Wikipedia community is larger than the decided list, you can just reject my application, all of the other persons from the applications are really best workers of the community, checking the edit history of person is the best way to select. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 13:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]
As per the same reason mentioned above you can reject my application too:- Manjusha | മഞ്ജുഷ (സംവാദം) 14:13, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]
As I have been assaigned for SSLC public exam duty, I am not able to attend the workshop this time. - --കണ്ണൻഷൺമുഖം (സംവാദം) 15:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC) User:FotokannanReply[reply]

You can also reject my application as I am a beginner in this community. Shagil Kannur (സംവാദം) 12:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

 • Thanks for your comments. We appreciate your concerns, but looks like we could not decide the representatives from this community. It would be great if you can suggest two names to participate in the TTT soon. Regards. --Tito Dutta (Talk) 06:34, 12 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]
I thought that you may get the proper applications from the list itself now, you can easily check the editing history of person from the list and select according to the total edit counts, its better if more than two applications are there in the waiting list to select, or you can find the appropriate applications to ask malayalam wiki adimins mailing list, they will select two persons from the rest list. Rajesh Odayanchal - രാജേഷ്‌ ഒടയഞ്ചാൽ - (സംവാദം) 01:00, 21 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

Wikimedia Foundation is hiring community members as strategy coordinators[തിരുത്തുക]

Hello all! At the moment, the Wikimedia Foundation is hiring 20 contractors - 17 strategy coordinators for specialized languages and 3 MetaWiki coordinators. I was am posting this on your noticeboard to reach out to any Malayam Wiki community members who would be both interested in being a part time contractor for us for three months and a good fit for the movement strategy facilitation roles. Even if you are not personally interested in the position, we would appreciate your assistance in encouraging community members to apply, either individually or with local wiki announcements. You can find the Job Description for the position at this page. There is a less-formal description of the tasks they would be working on here on Meta. Kbrown (WMF) (സംവാദം) 18:48, 6 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം[തിരുത്തുക]

സുഹൃത്തുക്കളേ,
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2017 മാർച്ച് 4 - ന് ഇന്ത്യ-സ്വീഡൻ തിരുത്തൽ യജ്ഞം നടത്തുന്നു. തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിന്റെ മെറ്റ താൾ ഇവിടെ കാണാം. മലയാളം വിക്കിമീഡിയയിലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളെയും ഈ തിരുത്തൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ലേഖനങ്ങൾ ഈ താളിലെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുമല്ലോ. നന്ദി. --നത (സംവാദം) 17:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2017 (UTC)Reply[reply]

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ[തിരുത്തുക]

വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടെഷൻ. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അനേകം ചർച്ചകൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2017 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക. വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളിലെ സന്നദ്ധസേവകരുടെയും വായനക്കാരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കും, താല്പര്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചുള്ള ഭാവി തീരുമാനങ്ങളാകും വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എടുക്കേണ്ടതെന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനായി മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ ഒരു താൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ താളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ഇംഗ്ലിഷ് സാരാംശം വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷനു കൈമാറാമെന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ണി പിന്തുടർന്ന് വിക്കിമീഡിയ സംരംഭങ്ങളുടെ ഭാവിപരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. --നത (സംവാദം) 18:02, 11 മാർച്ച് 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2Kയുടെ വരുംവർഷത്തിലെ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിൽ മലയാളം വിക്കിസമൂഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെപ്പറ്റി[തിരുത്തുക]

മെറ്റാവിക്കിയിലെ ഈ താളിൽ ലോഗ് ഇൻ ചെയ്തു് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പിന്തുണയും പങ്കുചേർക്കുമല്ലോ.  വിശ്വപ്രഭ (സംവാദം) 02:54, 27 മാർച്ച് 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Technical Wishes 2017 Announcement[തിരുത്തുക]

Sorry for posting this message in English, please feel free to translate the message
CIS-A2K Events TechnicalWishes 2017 Logo.png

Greetings from CIS-A2K!

CIS-A2K is happy to announce the Technical Wishes Project beginning July 2017. We now welcome requests from Indic language communities on our Technical Request page. This project, inspired by WMDE, is an effort to document and hopefully resolve the technical issues that have long plagued Indian Wikimedians. For more details, please check our Technical Requests page. Please feel free to ask questions or contact us at tito@cis-india.org and manasa@cis-india.org. Regards. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 18:05, 1 ജൂലൈ 2017 (UTC)Reply[reply]

വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരം വണ്ടൂരിൽ[തിരുത്തുക]

മലപ്പുറം സ്വതന്ത്ര സോഫ്ട് വെയർ യൂസേഴ്സിൻറെയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് യുവസമിതി വണ്ടൂർ പ്രദേശിക ഘടകത്തിൻറെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ഈ മാസം 23 ന് ( 2017 ജൂലൈ 23) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വണ്ടൂരിൽ ഡെബിയൻ റിലീസ് പാർട്ടിയും മലയാളം വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിക്കിപീഡിയ പഠന ശിബിരത്തിൻറെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുമല്ലോ... https://ml.wikipedia.org/wiki/വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിപഠനശിബിരം/മലപ്പുറം_4 വണ്ടൂർ- കാളികാവ് റോഡിൽ ഏലാട്ട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി. ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.--Akbarali (സംവാദം) 18:40, 20 ജൂലൈ 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter June 2017[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of June 2017. The edition includes details about these topics:

 • Wikidata Workshop: South India
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Thematic Edit-a-thon at Yashawantrao Chavan Institute of Science, Satara
 • Asian Athletics Championships 2017 Edit-a-thon
Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter July 2017[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of July 2017. The edition includes details about these topics:

 • Telugu Wikisource Workshop
 • Marathi Wikipedia Workshop in Sangli, Maharashtra
 • Tallapaka Pada Sahityam is now on Wikisource
 • Wikipedia Workshop on Template Creation and Modification Conducted in Bengaluru

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 03:58, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

Wikidata Workshop in Kerala[തിരുത്തുക]

Apologies for posting the message in English, please feel free to translate this message

Hello,
Asaf Bartov, Senior Program Officer, Wikimedia Foundation, will visit India this September, and conduct Wikidata workshops. In order to continue our collaboration with Malayalam Wikimedians, we have proposed a Wikidata workshop for Wikimedians in Kerala at Trivandrum or Ernakulam (or propose a city). We have proposed the dates 2 and 3 September. Asaf Bartov will conduct the event, and CIS-A2K will co-ordinate. Please share your views and opinion. --Tito Dutta (Talk) 12:45, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

Dear Tito Dutta, We are re-planning the dates to August 30 & 31, tentatively in Kochi (Ernakulam). Thanks for the announcement. വിശ്വപ്രഭ (സംവാദം) 15:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശിബിരം - 2017[തിരുത്തുക]

ഈ പരിപാടിക്കു് തനതായ ഏകോപനതാൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾ കാണാനും പരിശീലനാർത്ഥിയായി പുതുതായി പേരു ചേർക്കാനും ഏകോപനതാൾ കാണുക.

വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ സീനിയർ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ അസഫ് ബാർട്ടോവ് നയിക്കുന്ന വിക്കിഡാറ്റ പരിശീലനശില്പശാല ആഗസ്റ്റ് 30, 31 തീയതികളിലായി കൊച്ചിയിൽ വെച്ചു് നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക. വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ചാപ്റ്റർ, ബാംഗളൂരിലെ CIS-A2K, IT@School പദ്ധതി, മലയാളം വിക്കിസമൂഹം എന്നിവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണു് ഈ ശില്പശാല നടത്തുന്നതു്. വിക്കിഡാറ്റ എന്ന ആശയം, വിക്കിഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിക്കിഡാറ്റയിൽ ചേർക്കുന്ന വിധം, മറ്റു വിക്കിപദ്ധതികളുമായി വിക്കിഡാറ്റ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന രീതി, വിക്കിക്വാറി, അനുബന്ധ എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവയാണു് പരിശീലനത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.


പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുടെ രെജിസ്ത്രേഷനുള്ള പട്ടികയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ആശംസകളും പരിപാടിയുടെ ഏകോപനതാളിലേക്കു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഏകോപനതാൾ (Event page) കാണുക.


A Wikidata training workshop led by Asaf Bartov is planned to be conducted in Kochi during August 30 and 31. The lead trainer will be imparting the training in simple English. The program is coordinated by Wikimedia India Chapter, CIS-A2K (Bangalore), IT@School Project and Malayalam Wikimedia Community. Please see the event page for more details.

Wiki Loves Monuments 2017 in India[തിരുത്തുക]

Greetings from Wikimedia India! Wiki Loves Monuments in India is an upcoming photo competition, part of the bigger Wiki Loves Monuments 2017. We welcome you all to be part of it, as participants and as volunteers. The aim of the contest is to ask the general public—readers and users of Wikipedia, photographers, hobbyists, etc.—to take pictures of cultural heritage monuments and upload them to Wikimedia Commons for use on Wikipedia and its sister projects. This in turn would lead to creation of new articles along with development of new articles in Indian languages.

We seek your support to make this event a grand success ! Please sign up here -- Suyash Dwivedi, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 11:50, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

Wikidata Workshops in India in September 2017[തിരുത്തുക]

Apologies for writing the message in English. Please feel free to translate the message to your language.
Wikidata-logo-en.svg

Hello,
We are glad to inform you that Asaf Bartov will visit India in the month of September, and will be conducting local workshops on Wikidata and other recent technologies and tools. You might be aware that Asaf is a promoter and trainer of Wikidata, and before and during this year's Wikimania, Indic Wikimedians from two communities requested Asaf to visit India to conduct more Wikidata workshops.
The workshop would include extensive Wikidata training, from absolute beginner level through querying and embedding Wikidata in Wikipedia (incl. infoboxes), as well as a general tools demonstration, including Quarry. Additionally, time would be made for general Q&A ("ask me anything") to let people use the opportunity to directly ask a WMF representative anything that they have on their mind.
Asaf would come to India on 29 August. Please see the detailed plan here. Please contact here or write to Asaf if you have any question. Regards. -- Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:37, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017 (UTC)Reply[reply]

Featured Wikimedian [September 2017][തിരുത്തുക]

Wikimedia India logo.svg

Greeting, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga from the Executive Committee, introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for September 2017, Swapnil Karambelkar.

Swapnil Karambelkar is one of the most active Wikimedians from the Hindi community. Swapnil hails from Bhopal, Madhya Pradesh, and by profession a Mechanical Engineering, who runs his own firm based on factory automation and education. Swapnil joined Wikipedia in August 2016, through "Wiki Loves Monuments". He initially started off with uploading images to Commons and then moved onto Hindi Wikipedia, contributing to culture and military topics. He also contributes to Hindi Wikibooks and Wikiversity. Soon after, he got extensively involved in various outreach activities. He co-organized "Hindi Wiki Conference" in January 2017, at Bhopal. He delivered various lectures on Wikimedia movement in various institutions like Atal Bihari Hindi University, Sanskrit Sansthanam and NIT Bhopal. Along with Suyash Dwivedi, Swapnil co-organized the first ever regular GLAM project in India at National Museum of Natural Heritage, Bhopal. Swapnil is an account creator on Hindi Wikipedia and is an admin on the beta version on Wikiversity. Swapnil has been instrumental in establishing the first Indic language version of Wikiversity, the Hindi Wikiversity. As asked regarding his motivation to contribute to the Wikimedia movement, Swapnil says, "It is the realization that though there is abundance of knowledge around us, but it is yet untapped and not documented".

Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon 2017[തിരുത്തുക]

Hello,
The Odia Wikimedia Community and CIS-A2K are happy to announce the "Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon" between 12 October and 10 November 2017

This Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon aims to create, expand, and improve articles related to monuments in the Indian city of Bhubaneswar.

Please see the event page here.

We invite you to participate in this edit-a-thon, please add your name to this list here.

You can find more details about the edit-a-thon and the list of articles to be improved here: here.

Please feel free to ask questions. -- User:Titodutta (sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:20, 4 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC))Reply[reply]

WP0 abusers attack at ml.wiki[തിരുത്തുക]

(Sorry for using English) Dear Malai users, as you may know there's a project to deliver Wikipedia without any fee via mobile connection in some countries (Angola and Bangladesh for example). Several users actually exploit this possibility to use Wikipedia as a file sharing platform, choosing random wikis (fi.wiki, pt.wiki, etc.) to upload files to share via social networks. Starting from some days they started attacking ml.wiki. Deleting these files as soon as possible is important in order to discourage this kind of abuse. Ml.wiki sysops already deleted lots of files and I had to do the same some minutes ago. So, I want to inform you about this situation and ask if you're ok with stewards deleting these files since most of these vandalisms happens when it's night in Malaysia. --Vituzzu (സംവാദം) 20:02, 5 ഒക്ടോബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter August September 2017[തിരുത്തുക]

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of August and September 2017. Please find below details of our August and September newsletters:

August was a busy month with events across our Marathi and Kannada Focus Language Areas.

 1. Workshop on Wikimedia Projects at Ismailsaheb Mulla Law College, Satara
 2. Marathi Wikipedia Edit-a-thon at Dalit Mahila Vikas Mandal
 3. Marathi Wikipedia Workshop at MGM Trust's College of Journalism and Mass Communication, Aurangabad
 4. Orientation Program at Kannada University, Hampi

Please read our Meta newsletter here.

September consisted of Marathi language workshop as well as an online policy discussion on Telugu Wikipedia.

 1. Marathi Wikipedia Workshop at Solapur University
 2. Discussion on Creation of Social Media Guidelines & Strategy for Telugu Wikimedia

Please read our Meta newsletter here: here
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here.

Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 04:23, 6 നവംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

Featured Wikimedian [November 2017][തിരുത്തുക]

Wikimedia India logo.svg

On behalf of Wikimedia India, I hereby announce the Featured Wikimedian for November 2017.

Balaji Jagadesh is one of the top contributors from the Tamil Wikimedia community. Though he started contributing since 2009, he was quite active after his participation in WikiConference India 2011. Initially he started contributing to Tamil Wikipedia, but was later attracted towards Tamil Wikisource, Tamil Wikitionary, and Wikidata. His global contributions count to whooping 2,50,000 edits. He is an admin on Tamil Wikitionary.

After his interaction with Mr. Loganathan (User:Info-farmer), Balaji was very much motivated to contribute to Wikimedia projects. He says, "When I was editing in Tamil Wikipedia, I used to translate science articles from English to Tamil. But faced problem in finding equivalent Tamil words. The English to Tamil dictionaries were inadequate. Hence I felt the need to work in the Tamil Wikitionary. After a while there was a collaboration with Tamil Wikisource and Tamil Nadu Government through Tamil Virtual University through 2000 CC0 books were uploaded".

As an active contributor to Wikidata, he says that the vision of Wikimedia movement is, "Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge", but with Wikidata we can make it, "Imagine a world in which every single human being and every single machine can freely share in the sum of all knowledge". Apart from regular contributions, he also created templates to Tamil Wikimedia projects, and also maintains Tamil Wikisource's official Twitter handle.

Balaji hails from Coimbatore, Tamil Nadu, and is a post-graduate is Physics. He currently works as a Senior Geophysicist in Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC).

Any editor can propose a fellow to be a Featured Wikimedia at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 09:59, 10 നവംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

Featured Wikimedian [December 2017][തിരുത്തുക]

Wikimedia India logo.svg

Greetings, on behalf of Wikimedia India, I, Krishna Chaitanya Velaga introduce you to the Featured Wikimedian of the Month for December 2017, Hrishikes Sen.

Hrishikes Sen is one of the most active contributors from the Bengali community. Though he started editing English and Bengali Wikipedia in 2007, he had to take a long break due to professional constraints. Later he started working on Bengali Wikisource from 2012, and ever since, he has been an active contributor, and expanded to English Wikisource as well. With more than 45,000 global edits, he is an admin on English Wikisource.

As a child, Hrishikes always found reading books as a fascinating task. He says that he finds reference books as interesting as mystery novels. That interest, over years motivated him to contribute to Wikisource. The journey and motivation behind his contributions to Wikisource can be read from a post on WMF's blog, Why I contribute to Wikisource?. He says that till date he's been only active online, but he plans to do outreach in the coming future. He hopes that attending the 10th Anniversary Celebratory Workshop of Bengali Wikisource in Kolkata on 10 December may be a harbinger to his future offline activities.

Hrishikes believes that Wikisource will one day emerge as of the top digital libraries in the world, and says that as a store-house for primary and secondary source materials for Wikipedia, the importance of Wikisource is steadily becoming invaluable. Much of his time, Hrishikes spends working around Indian works, with a special focus on the works of Bankim Chandra Chattopadhyay, Jagadish Chandra Bose, and Rabindranath Tagore. Apart from being a proofreader, he uploaded more than 750 books spreading over five languages to Wikimedia Commons.

Hrishikes hails from Kolkata, but is presently based in Lucknow. By profession, he is a doctor serving in paramilitary forces. To his Bengali friends, he welcomes them to contribute to Bengali Wikisource which has more than 676,000 that have completed Optical Character Recognition and are waiting to be proofread.

Nomination can be made at: http://wiki.wikimedia.in/Featured_Wikimedian/Nominations

MediaWiki message delivery (സംവാദം) 13:09, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

Train-the-Trainer 2018[തിരുത്തുക]

Apologies for writing in English, please consider translating the message

Hello,

Train The Trainer 2018 logo version 01.jpg

We are delighted to inform that the Train-the-Trainer (TTT) 2018 programme organised by CIS-A2K will be held from 26-28 January 2018, in Mysore, Karnataka, India.

What is TTT? Train the Trainer or TTT is a residential training program. The program attempts to groom leadership skills among the Indian Wikimedia community (including English) members. Earlier TTT have been conducted in 2013, 2015, 2016 and 2017.

Who should join?

 • An editor who is interested to conduct real-life and online Wiki-events such as outreach, workshop, GLAM, edit-a-thon, photowalk etc.
 • Any active Wikimedian contributing to any Indic language Wikimedia project is eligible to apply.
 • The editor must have 500+ global edits before 1 November 2017
 • Anyone who has already participated in an earlier iteration of TTT, can not apply.

Please learn more about this program and apply to participate or encourage the deserving candidates from your community to do so. -- Titodutta using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 17:03, 1 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

CIS-A2K Newsletter October 2017[തിരുത്തുക]

Envelope alt font awesome.svg

Hello,
CIS-A2K has published their newsletter for the months of October 2017. The edition includes details about these topics:

 • Marathi Wikipedia - Vishwakosh Workshop for Science writers in IUCAA, Pune
 • Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon
 • Odia Wikisource anniversary
 • CIS-A2K signs MoU with Telangana Government
 • Indian Women Bureaucrats: Wikipedia Edit-a-thon
 • Interview with Asaf Bartov

Please read the complete newsletter here.
If you want to subscribe/unsubscribe this newsletter, click here. Sent using --MediaWiki message delivery (സംവാദം) 05:43, 4 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]

Supporting Indian Language Wikipedias Program: Needs Assessment Survey[തിരുത്തുക]

Please translate this message if possible
Wikipedia-logo-v2.svg

Hello,
We are extremely delighted to inform that the Wikimedia Foundation and CIS-A2K have come together in a partnership with Google to launch a pilot project Supporting Indian Language Wikipedias Program to address local online knowledge content gaps in India. In order to engage and support active Wikipedia volunteers to produce valuable new content in local Indian languages, we are conducting a needs assessment survey. The aim of this survey is to understand the needs of the Indic Wikimedia community and ascertaining their infrastructure requirements that we can fulfill during the course of this project.

Please help us by participating in the survey here.

Your opinion will help to make the program better. Kindly share this survey across your communities, user groups and network of fellow Indic Wikimedians. -- m:User:Titodutta, sent using MediaWiki message delivery (സംവാദം) 08:51, 8 ഡിസംബർ 2017 (UTC)Reply[reply]