വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/31-05-2020

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കുറ്റിക്കണ്ടൽ

റൈസോഫോറെസിയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എട്ടു മീറ്ററോളം വളരുന്ന കണ്ടൽച്ചെടിയാണ്‌ കുറ്റിക്കണ്ടൽ അഥവാ ചെറുകണ്ടൽ. നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള കമ്പുകളും തിളങ്ങുന്ന തടിയും ഇവയെ മറ്റു കണ്ടലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. മണ്ണിനടിയിൽ മുകളിലോട്ട് മുളച്ചു വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ശ്വസനവേരുകളും പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന വേരുപടർപ്പുകളും ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കാണാം. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ മരങ്ങൾ നല്ല ഉരുപ്പടിയായും ഫർണ്ണീച്ചർ നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മരത്തൊലിയിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങളും ടാനിനും വേർതിരിക്കാം. പിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വേരുകൾ അഴിമുഖ തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനപങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണം: Shagil Kannur