വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/28-09-2011

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്

മാംസഭോജി പക്ഷികളായ പരുന്തുകളിലൊന്നാണ്‌ കൃഷ്ണപ്പരുന്ത്. കേരളത്തിൽ സർവ്വവ്യാപിയായ ഇവ വലിയ മരങ്ങളിലാണ്‌ കൂടൊരുക്കുന്നത്. ദക്ഷിണപൂർ‌വ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയ വരെ ഈ പരുന്തിന്റെ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളാണ്‌.

ഛായാഗ്രഹണം: വിപിൻ

തിരുത്തുക