വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/26-02-2010

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
യൂഫോർബിയ

യൂഫോർബിയേസിയേ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട യൂഫോർബിയ, ക്രൌൺ ഓഫ് തോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്റ്റ് ചെടി എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലിഷിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ്‌.


ഛായാഗ്രഹണം: അരുണ

തിരുത്തുക