വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/22-02-2013

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
വലിയ വേലിത്തത്ത

തത്തയുടെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ളതും എന്നാൽ വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുമായ പക്ഷികളായ വേലിത്തത്തയിൽ വലിപ്പം കൂടിയ വർഗ്ഗമാണ്‌ വലിയ വേലിത്തത്ത.

ഛായാഗ്രഹണം: പ്രശോഭ് ജി. ശ്രീധർ

തിരുത്തുക