വിക്കിപീഡിയ:തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ/21-07-2012

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Sheep anatomy.jpg

കാർഷികമായി വളർത്തുന്ന ഒരു നാൽക്കാലി മൃഗമാണ് ചെമ്മരിയാട്. ഇറച്ചിക്കും രോമത്തിനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ ഇതിനെ വളർത്തുന്നത്. ചെമ്മരിയാടിന്റെ കരൾ ,ഹൃദയം ,വൃക്ക എന്നീ അവയവങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ.


ഛായാഗ്രഹണം: ഇർവിൻ തിരുത്തുക